Dankó Imre

Dankó Imre: Aka falu vára és a templáriusok. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 3. sz. 16–22.

Dankó Imre: Balassa Iván etnográfiai munkássága. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 3. sz. 20–25.

Dankó Imre: A Berettyó-völgy középkori települési, közlekedési és árucsereviszonyai. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979). 5–19.

Dankó Imre: A bihari csíkászat kérdései a mai táplálkozástudomány felvetései alapján. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 89–99. (Bihari Dolgozatok 11.)

Dankó Imre: Egy bihari kistáj etnokulturális struktúrája I. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 2. sz. 4–19.

Dankó Imre: Egy bihari kistáj etnokulturális struktúrája II. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 3. sz. 6–22.

Dankó Imre: A Bihar-kutatás újabb állomásai. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 2. sz. 1–3.

Dankó Imre: A Bihari Múzeum története. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. (1976). 363–367.

Dankó Imre: A bihari vásáröv története, mai helyzete. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 51–56. (1996). (Bihari Dolgozatok 10.)

Dankó Imre: A debreceni vásárok vonzáskörzete a XVIII–XIX. sz. fordulóján. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve I. Szerk.: Gazdag István. (1974). 135–159.

Dankó Imre: Életmódbeli változások a dél-bihari síkság parasztságának felszabadulás utáni életében. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. (1976).  125–202.

Dankó Imre: Emlékezés Balassa Ivánra, Bihar tudósára. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 4. sz. 31–34.

Dankó Imre: Egy falucsúfolónak vett zsákai szólás-mondás historikuma. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 1. sz. 38-42.

Dankó Imre: Fontos zsákai apróságok. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 2. sz.10–17.

Dankó Imre: Forrásközlés Zsáka történetéhez. [Népgyűlés dönt a hetivásár-, az orvostartás, valamint az új vadászati és halászati törvény alkalmazásának kérdéséről, 1872-ben.] In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 2. sz. 33–37.

Dankó Imre–Szabadi István: Forrásközlés Zsáka történetéhez. [I. Rendelkezés a mezőkerülők büntetéspénzekből való részesedéséről, 1868.; II. A bábák fizetésének meghatározása, 1868.; III. A községi belső igazgatás szerveinek megújítása, 1869.; IV. Jegyzőkönyv a zsákai községi képviselőtestület felállításáról, 1945; V. Részletek az 1864. évi református egyházlátogatás jegyzőkönyvéből.) In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 3. sz. 27–37.

Dankó Imre: Forrásközlés Zsáka történetéhez.[I. Névjegyzék Zsáka község legtöbb adót fizetőiről az 1941. évre.; Árverési hirdetmény a zsákai Rhédey-kastélyból, 1909.] In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 2. sz. 40–42.

Dankó Imre: A hajdú-ethnikum kérdéséhez. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1958-59. 1960.77-83.

Dankó Imre: A hajdúkutatás jelenlegi állása és feladatai. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1962-64. 1965. 47-57.

Dankó Imre: Hogyan szerezték be a sárrétiek cserépáru-szükségleteiket? In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 3. sz. 39–44.

Dankó Imre: Jakab István (1798–1876) élete és munkássága. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (1999). 92–97.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1968-1970. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1969-1970. 1971. 735-741.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1971. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1971. 1972. 551-570.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1972. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1972. 1974. 653-664.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1973. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1973. 1975. 489-501.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1974. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1974. 1975. 863-879.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1975. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1975. 1976. 783-791.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1976. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1976. 1977. 457-464.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1977. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1977. 1978.567-573.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1978. évi tevékenységéről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1978. 1979. 489-494.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1979. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1979. 1981. 503-508.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1980. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1980. 1982. 653-659.

Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1981. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1981. 1983. 533-379.

Dankó Imre: Joan Dragoş – Dragos János emlékezete. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2.(2001) 1. sz. 2–4.

Dankó Imre: K. Nagy Sándor, Biharország krónikása élete és munkássága. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 4. sz. 15–28.

Dankó Imre: Egy kis Osváth Pál bibliográfiai meglepetés. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 1. sz. 31–32.

Dankó Imre: Ki volt ez a Zsákai Bálint? Neves zsákaiak nyomában. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 2. sz. 35–37.

Dankó Imre: Egy kis zavar a Rhédeyek körül. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 4. sz. 29.

Dankó Imre: A kistérségi központ szerepkörének egyik fontos intézménye valósult meg Zsákán. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 1. sz. 45.

Dankó Imre: Körtvélyessy Magda festőművésznő világa. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 2. sz. 10–13.

Dankó Imre: Madarász Gyula művészete. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 4. sz. 2–6.

Dankó Imre: Meghalt Molnár Ambrus, a Sárrét tudósa. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 2. sz. 25–27.

Dankó Imre: Módy György történész, Zsáka kutatójának 80. születésnapja elé. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 2. sz. 14–16

Dankó Imre: Nadányi János Emlékünnepség halálának háromszáz éves évfordulója alkalmából szülővárosában, Körösladányban. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 3. sz. 16–20.

Dankó Imre: Nagykerekiből Biharországba (K. Nagy Sándor útja). In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2003). 66–84.

Dankó Imre: Rhédey Ferenc egyházkerületi főgondnok megsértette a Kollégium törvényeit. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 2. sz. 21–24.

Dankó Imre: Szűcs Sándor centenáriuma. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 4. sz. 30–33.

Dankó Imre: Változások a magyar parasztság életmódjában, kultúrájában, különös tekintettel a dél-bihari síkságra. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1975. 1976. 393-477.

Dankó Imre: Vándorlás és árucsere. (Vázlat és irodalmi tájékozódás a Kárpát-medencei árucsere és migráció kapcsolatának kérdéséhez). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1978. 1979. 251-289.

Dankó Imre: A vasfű (Verbana officinalis L.) a sárréti néphagyományban. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. (1982). 225–252.

Dankó Imre: A világ első Kossuth-szobrai Bihar falvaiban. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 147–151.

Dankó Imre: Zsáka és a helynévgyűjtés. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 30–35.

Dankó Imre: Zsáka a Könyvek Hajdú-Bihar megye múltjáról. Válogatott ajánló bibliográfia (Összeállította: Béynei Miklós, kiadta a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. Debrecen 2001. 127 p.) kiadványban. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 4. sz. 42.

Dankó Imre: Zsáka XVI.-XVII. századi képe Szabó Pál ábrázolásában. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 1. sz. 31-37.

Dankó Imre: A zsákai vár darvairól – távlatokban. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 3. sz. 23–28.

Dankó Imre: A zsákai vár mondái. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 117–125.