Bemutatkozás

Az útjára induló biharkutatas.hu oldal szerkesztőbizottsága hatalmas és talán egy kicsit naiv célt tűzött ki maga elé: ezen a honlapon szeretné összegyűjteni a Biharral, Bihar vármegyével foglalkozók számára a fellelhető tudományos és tudományos-ismeretterjesztő adatok összességét.

A feladat, mondhatjuk, szinte beláthatatlan – becsülni sem lehet az előttünk álló munka nagyságát. Mégis abban bízunk, hogy összefogással, együttműködéssel egy mindenki számára elérhető, adatgazdag információs felületet tudunk elindítani.

Az összefogás, együttműködés napjainkban – főként a tudomány és a kultúra területén – elengedhetetlen és szükséges. Az egyre szűkülő anyagi mozgástér miatt a közgyűjtemények csak hatalmas erőfeszítések árán tudják elvégezni a rájuk rótt feladatokat. Tudományszervezésre, gyűjteményük gyarapítására, információközlésre nagyon kevés lehetőségük maradt.

Ezen a feloldhatatlan helyzeten próbál honlapunk némileg javítani azzal, hogy a Biharral foglalkozó közgyűjtemények mellett. mint folyamatos „hírmondó” legyen jelen.

A biharkutatas.hu honlap célja, hogy hírt adjon Bihar tudományos életéről; az elkészült, megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő munkákról. Szeretné összegyűjteni a közgyűjtemények külön-külön létező, de egymásról sok esetben nem „tudó” adatbázisait. Harmonizálná a rendben megjelenő bibliográfiákat, és a nagyközönség számára is egy elérhető, könnyen kereshető „szakkönyvtári katalógust” állítana össze.

Az elektronikus könyvtári rész segítségével a Bihar iránt érdeklődő akár „szobatudósként”, a nyitvatartási idő adta kereteken túl férhet hozzá a határ két oldalán íródott szakirodalomhoz.

Véleményünk szerint a térségünkhöz köthető tudományos eredmények publikálása, közzététele talán a legfontosabb kérdések egyike. A Dankó Imre által indított Rálátás folyóirat kimondva – kimondatlanul jobbára a Sárrét világához köthető írásokat tett közzé.

A Rálátás újraindításával az országosan ismert néprajztudós, Bihar-kutató előtt szeretnénk tisztelegni, ezzel is folyamatos lehetőséget biztosítva a Biharról készült új és újabb munkák napvilágra kerülésének. A kiadás online módja a frissességet, naprakészséget hivatott segíteni, de természetesen a papír alapon történő kiadás is töretlen marad, megőrizve, folytatva ezzel Dankó Imre ránk hagyományozott örökségét.

A munka még csak most kezdődik, ezért kérünk mindenkit, aki teheti, segítse a honlap működését. Várunk minden észrevételt, felajánlást, információt, amely a biharkutatas.hu oldal fejlődését, használhatóságát segíti.

A szerkesztőbizottság tagjai