Partiumi füzetek

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság 1993-ban alakult meg, az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihar Megyei Osztálya mellett, a két püspökség égisze alatt. Honismereti lapjuk 1994. április 14-én indult el Partium néven, mint a Partiumi Közlöny melléklete. 1997-ben kiskönyv-sorozatot indítottak el, Partiumi füzetek néven, a Partium és a Bánság helytörténetének, műemlékeinek, népszokásainak ismertetésére. 2007 áprilisától az egyesület felvette a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság nevet mint önálló jogi személyiség és mint önálló kiadó.
A Partiumi füzetek sorozat célja a helytörténeti kutatásban fellelhető hatalmas fehér foltok eltüntetése, műemlékeink megismerése és védelme. A szerkesztők szem előtt tartják, hogy a kistelepülések jó ismerői állítsák össze az anyagot, azok, akik belülről ismerik a vidéket, ott élnek, szívügyük megismerni saját történelmüket, szokásaikat, s össze is gyűjtötték ezeket az adatokat. Ugyanakkor kritériummá vált a levéltári anyagok felhasználása, valamint az oral history módszerének alkalmazása. A másik fontos cél, hogy e kiadványokat az érintett településen is meg lehessen vásárolni.
A sorozat szerkesztője Dukrét Géza, korrektora Mihálka Magdolna.
1997-től napjainkig 68 kötet jelent meg a Partiumi füzetek könyvsorozatában, mellette még tíz kötet a sorozaton kívül.

A Partiumi füzetek sorozat Bihar megyével foglalkozó kötetei:

1.  Borbély Gábor–Csernák Béla: Bihar község. Nagyvárad, 1997 (Partiumi füzetek 1.) Tartalomismertető

2. Kordics Imre: Sírok, sírjelek a Várad-Olaszi temetőben. Nagyvárad, 1998 (Partiumi füzetek 2.) Tartalomismertető

3. Péter I. Zoltán: Félixfürdő. Nagyvárad, 1998. (Partiumi füzetek 3.) Tartalomismertető

4. Dánielisz Endre: Nagyszalonta, városismertető. Nagyvárad, 1998. (Partiumi füzetek 4.) Tartalomismertető

5. Dukrét Géza szerk.: Hol sírjaink domborulnak. Partiumi temetők. Nagyvárad, 1999. (Partiumi füzetek 7.) Tartalomismertető

6. Dukrét Géza–Péter I. Zoltán: Püspökfürdő. Nagyvárad, 1999 (Partiumi füzetek 9.) Tartalomismertető

7. Dánielisz Endre: Csonkatorony nyúlik a felhőbe…. Nagyvárad, 1999 (Partiumi füzetek 10.) Tartalomismertető

8. Bunyitay Vince–Fodor József: Székesegyházi bazilika. Nagyvárad, 1999 (Partiumi füzetek 11.) Tartalomismertető

9. Alexandru Pop: Varadinum, a vizek határolta város és vár.  Nagyvárad, 1999 (Partiumi füzetek 12.) Tartalomismertető

10. Dukrét Géza szerk.: A szabadságharc zászlaja alatt. Nagyvárad, 2000 (Partiumi füzetek 13.) Tartalomismertető

11. Kupán Árpád: Mezőtelegd iskolatörténete. Nagyvárad, 2000 (Partiumi füzetek 15.) Tartalomismertető

12. Csilik József: István király Szent Jobbja és Szentjobb község története. Nagyvárad, 2001 (Partiumi füzetek 16.) Tartalomismertető

13.  Emődi János: Erdélyi barlangfeliratok a 16–20. századból. Nagyvárad, 2001. (Partiumi füzetek 17.) Tartalomismertető

14. Szabó István: Ottomány – kismonográfia. Nagyvárad, 2002 (Partiumi füzetek 18.) Tartalomismertető

15. Csorba Mihály: Érsemjén – kismonográfia. Nagyvárad, 2002 (Partiumi füzetek 19.) Tartalomismertető

16. Dukrét Géza (szerk.): Turulmadaras emlékműveink. Nagyvárad, 2002 (Partiumi füzetek 20.) Tartalomismertető

17. Dr. Mózes Károly: A nagyváradi egészségügyi iskola története. Nagyvárad, 2003 (Partiumi füzetek 21.) Tartalomismertető

18. Juhász Viktor: Rév, Erdély sziklakapuja. Nagyvárad, 2003 (Partiumi füzetek 22.) Tartalomismertető

19. Dukrét Géza (szerk.): A műemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról – évkönyv. Nagyvárad, 2003 (Partiumi füzetek 23.) Tartalomismertető

20. Nánási Zoltán: Dr. Andrássy Ernő, az Érmellék utolsó polihisztora. Nagyvárad, 2003 (Partiumi füzetek 24.) Tartalomismertető

21. Dukrét Géza (szerk.): Nagyvárad tudós püspökei. Nagyvárad,  2003 (Partiumi füzetek 25.) Tartalomismertető

22. György Irén: Szalacs  – kismonográfia. Nagyvárad, 2003 (Partiumi füzetek 26.) Tartalomismertető

23. Antal Béla: Biharpüspöki. Feljegyzések a település történetéből. Nagyvárad, 2003 (Partiumi füzetek 27.) Tartalomismertető

24. Balláné Bakó Erzsébet–Török Ferenc: Albis – kismonográfia. Nagyvárad, 2003 (Partiumi füzetek 28.) Tartalomismertető

25. Pásztai Ottó: „Aki fényt hagyott maga után…” – Dr. Károly Irén József élete és munkássága. Nagyvárad, 2004 (Partiumi füzetek 29.) Tartalomismertető

26. Péter I. Zoltán: Nagyvárad római katolikus székesegyházai. Nagyvárad, 2004. (Partiumi füzetek 30.) Tartalomismertető

27. Mózes Teréz: A révi népi fazekasság monográfiája. Nagyvárad, 2004. (Partiumi füzetek 32.) Tartalomismertető

28. Emődi János–Varga Árpád: Telegdi sírkövek, emléktáblák. Nagyvárad, 2004. (Partiumi füzetek 33.) Tartalomismertető

29. Jósa Piroska: Ezüstös gépmadarak szárnyán érkezett a halál. Nagyvárad, 2004. (Partiumi füzetek 34.) Kötetborító

30. Dukrét Géza: Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében. Nagyvárad, 2005. (Partiumi füzetek 35.) Kötetborító

31. Dukrét Géza: Hegyköz – történeti monográfia. Nagyvárad, 2005. (Partiumi füzetek 38.) Kötetborító

32. Kormányos László: Városfejlesztés Nagyváradon a 20. század elején. Nagyvárad, 2005. (Partiumi füzetek 39.) Kötetborító

33. Dukrét Géza: A bihari turizmus története. Nagyvárad, 2006. (Partiumi füzetek 40.) Kötetborító

34. Szilágyi József: Tóti község monográfiája. Nagyvárad, 2006. (Partiumi füzetek 42.) Kötetborító

35. Kovács Rozália: Érmihályfalvi temetők. Nagyvárad, 2006. (Partiumi füzetek 43.) Kötetborító

36. Dukrét Géza–Péter I. Zoltán: Nagyvárad – városismertető. Nagyvárad, 2006. (Partiumi füzetek 44.) Kötetborító

37. Kupán Árpád–Dukrét Géza: 1956 emlékezete Bihar megyében. Nagyvárad, 2006. (Partiumi füzetek 45.) Kötetborító

38. Thurzó Sándor: Bartók Nagyváradon a helyi sajtó tükrében. 2007. (Partiumi füzetek 46.) Kötetborító

39. Kupán Árpád: A mozi évszázada Nagyváradon. Nagyvárad, 2007. (Partiumi füzetek 47.) Kötetborító

40. Gavallér Lajos: Micske a helynevek tükrében. Nagyvárad, 2007. (Partiumi füzetek 48.) Kötetborító

41. Péter I. Zoltán: Nagyvárad műemlék épületei. Nagyvárad, 2008. (Partiumi füzetek 49.) Kötetborító

42.  Benedek Klára–Béres-Ranyák Katalin–Coroiu Nicolae (et al.): Nagyvárad ipartörténete. Nagyvárad, 2008. (Partiumi füzetek 50.) Kötetborító

43. Dr. Jósa Piroska: Bihari sorsok a változó időben. Nagyvárad, 2008. (Partiumi füzetek 51.)

44. Dukrét Géza: Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében II. Nagyvárad, 2008. (Partiumi füzetek 54.)

45. Épített örökségünk a helytörténeti kutatás tükrében – Évkönyv. Nagyvárad, 2008. (Partiumi füzetek 55.)

46. Orosz Otília Valéria: Műemlékorgonák az Érmelléki Református Egyházmegyében. Nagyvárad, 2008. (Partiumi füzetek 56.)

47. Borbély Gábor: Szőlő és bor az Érmelléken. Nagyvárad, 2009. (Partiumi füzetek 57.)

48. A bölcsőtől a sírig. 250 éve született Kazinczy Ferenc. Nagyvárad, 2009. (Partiumi füzetek 58.)

49. Szentjóby Szabó Andor: Ottomány szülöttje, Kufstein halottja. Szentjóby Szabó László költő útja a szülőhelytől a várbörtönig. Nagyvárad, 2009. (Partiumi füzetek 60.)

50. S. Németh Katalin: Vigyázó kövek. A Bihar megyei műemlékvédelem kezdetei. Nagyvárad, 2009. (Partiumi füzetek 61.)

51. Kupán Árpád: Párhuzamos életrajzok. Nagyvárad, 2010 (Partiumi füzetek 62.)

52. Papp Attila: Az én Margittám. Nagyvárad, 2010. (Partiumi füzetek 63.)

53. Ványai Mária: Hidak a viharlámpa fényében. Nagyvárad, 2010. (Partiumi füzetek 64.)

54. Szilágyi István: Csillagváros visszavárta katona fiát. Nagyvárad, 2010. (Partiumi füzetek 65.)

55. Péter I. Zoltán: Szecessziós építészet Nagyváradon. Nagyvárad, 2011. (Partiumi füzetek 66.)

56. Péter I. Zoltán: Nagyvárad városháza. Nagyvárad, 2011. (Partiumi füzetek 67.)

57. Római katolikus intézetek Nagyváradon. Nagyvárad, 2011. (Partiumi füzetek 68.)

58. Borzási Gyula–Dani Zoltán–Nagy Miklós: Szalárd és vidéke, tegnap és ma. Nagyvárad, 2012. (Partiumi füzetek 69.)

 

 

Sorozaton kívül megjelentetett kötetek:

 1. Istennel a hazáért és a szabadságért. Jubileumi Rákóczi Évek 2003–2011 1., Nagyvárad, 2003.
 2. Istennel a hazáért és a szabadságért. Jubileumi Rákóczi Évek 2003–2011 2., Nagyvárad, 2004.
 3. Istennel a hazáért és a szabadságért. Jubileumi Rákóczi Évek 2003–2011 3., Nagyvárad, 2005.
 4. Istennel a hazáért és a szabadságért. Jubileumi Rákóczi Évek 2003–2011 4., Nagyvárad, 2011.
 5. Istennel a hazáért és a szabadságért. Jubileumi Rákóczi Évek 2003–2011 5., Nagyvárad, 2012.
 6. Nagy István–Páll József–Zsíros Attila: Száz éves a villamos Nagyváradon. Nagyvárad, 2006.
 7. Biró József: Nagyvárad barokk és neoklasszikus művészeti emlékei. Budapest, 1932. Reprint kiadás, Nagyvárad, 2007.
 8. Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt. Budapest, 1940. Reprint kiadás, Nagyvárad, 2008.
 9. K. Nagy Sándor: Bihar–Ország. Nagyvárad, 1884. Reprint kiadás, Nagyvárad, 2008.
 10. Dukrét Géza: Épített örökségünk Bihar megyében. Nagyvárad, 2009.
 11. Györffy István: A Fekete-Körös völgyi magyarság. Budapest, 1986. Reprint kiadás, Nagyvárad, 2010.
 12. Dukrét Géza: Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében. Nagyvárad, 2012.
 13. XVIII. Partiumi Honismereti Konferencia előadásai. Nagyvárad, 2012.
 14. Péter. I.  Zoltán szerk.: A honismeret szolgálatában. Nagyvárad, 2012.