Bibliográfia S

Juhász Lajos – Sallai Zoltán: A Dél-Nyírség halfaunája. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2000-2001. 2001. 17-45.

Sándor István – Dudás Miklós: Nappali ragadozómadárfajok állománynagyságának alakulása 1976-1984. között Hajdú-Bihar megyében. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1994 1996. 25- 40.

Sándor Mária: A Bihari Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. 2006. 163–172.

Sándor Mária – Török Péter: Egy magángyűjtemény margójára. A Barcsay-fotóarchívum a Bihari Múzeum gyűjteményében. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 2. sz. 39–45.

Sándor Mária: „Művészi képek a betegszobákban” Adalékok a berettyóújfalui kórház üvegmozaikjainak történetéhez. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 9. (2008) 4. sz. 26–28.

Sándor Mária – Török Péter: Rebeka néni szakácskönyve – Egy százesztendős kéziratos receptgyűjtemény Csökmőről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén–Sándor Mária. 2009. 75–100.

Sándor Mihályné: Egy bihari parasztasszony hiedelmei. Budapest, 1976. 187–282. (Folklór Archivum, 4).

Sándor Mihályné: Egy régi berettyóújfalusi ház történetéről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 1976.  277–284.

Sándor Mihályné: Két szőlőskerti törvény és jegyzőkönyv Berettyóújfaluban. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 177–189.

Selmeczi – Kovács Attila: A monográfiák agrártörténeti, agrárnéprajzi tanulságai. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 89–96.

Selmeczi László: Adatok Bihar régészetéhez II. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2001. 93–102.

Selmeczi László: Az Ördögárok mondái Biharban. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2000-2001. 2001. 183-190.

Selmeczi László: Régészeti kutatások Biharban I. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 31–41.

Seres István: Adatok Zsáka és a zsákai vár kuruckori történetéhez. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 4. sz. 1–10.

Seres István. „Az aradiak harca a komádiakkal” – Egy szerb népballada történelmi háttere és Szúnyogh György kuruc főkapitány aradi fogsága 1704–1706-ban. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2002-2003. 2003.135-171.

Seres István: Egy elfeledett sárréti krónikás: Papp Zsigmond. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 2. sz. 49-50.

Seres István: Források Kis Víg Miska üldözéséhez. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. (2011). 87–107.

Seres István: Források Zöld Marci életéhez – A betyár első bűnperének iratai 1810-ből. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén – Sándor Mária. 2009. 129–152.

Seres István: Károlyi Sándor kuruc tábornok Zsákán. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003.) 3. sz. 35-41.

Seres István: Régi sárréti betyárokról. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003.) 2. sz. 19-27.

Seres István: Sárréti helységek folyamodványai a Rákóczi-szabadságharc idejéből. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 1. sz. 8-16.

Serflek István: Munkásmozgalom-történet-ideológiai munka-közművelődés Hajdú-Biharban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk.: Gazdag István. 1977. 249–263.

Simonyi Alfonz: A Tiszántúl vízrendezése. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. Szerk.: Radics Kálmán. 1999. 203–231.

Sípos Ferenc: Bihar vármegye a XVIII. század első éveiben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Szerk.: Radics Kálmán. 2001. 249–299.

Emődi János–Sipos József: A mezőtelegdi fazekasság. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2002-2003. 2003. 203-245.

Siroki Zoltán: A lápi nádtippan Calamagrostis neglecta  (Ehrh.) G.M.Sch. új lelőhelye és elterjedése a Nyírségen. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1968. 1970. 15-20.

Siteri Róbert: Hazafias dalcsokor és mezítlábas tornászcsapat (Adalékok a Bihar vármegyei ének- és tornaversenyek történetéhez). In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. (2011). 69–86.

Siteri Róbert: „Az Isten úgy teremtette…” (Történetek Hajzer János vértesi táltosról). In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. (2001). 113–138.

Siteri Róbert: A szalacsi asszony. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. (2006). 105–116.

Sóki Béla: Magyar nyelvű oktatás az Érmelléken. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 127–130.

Sonkoly István: Liszt Ferenc Hajdú-vármegyében (A Liszt-év után). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1962-64. 1965. 415-421.

Sőregi János: A biharmegyei konyári korarézkori temető. Ősrégészeti tanulmány. In: Jelentés Debrecen szabad királyi város Déri-Múzeumának 1932. évi működéséről és állapotáról. 1933. 73-118.

Sőregi János – M. Nepper Ibolya – Zoltai Lajos: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere. I. Bihar. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 5–27.

Sőregi János: Jelentés a Déri Múzeum 1936. évi működéséről és állapotáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1936. 1937. 8-90.

Sőregi János: Jelentés az 1943. évről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1943-1947. 1948. 4-19.

Sőregi János: Jelentés az 1946. évről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1943-1947. 1948. 46-53.

Sőregi János: A múzeumi tisztviselők 1938-ban végzett tudományos munkája. Gyűjtés, kutatóút, megfigyelés, ásatás. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1938. 1940. 21-51.

Sőregi János: A múzeumi tisztviselők tudományos munkája 1941-ben. Gyűjtés, kutatás, megfigyelés, ásatás. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1941. 1942. 26-49.

Sőregi János: Néprajzi és régészeti kutatások, felderítő utak, gyűjtések és tanulmányok 1937-ben. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1937. 1938. 17-30.

Sőregi János: Néprajzi és régészeti kutatóutam a biharmegyei Érkeserű község határában. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1942. 1943. 47-57.

Ecsedi István – Sőregi János: Régészeti ásatás, gyűjtés. In: Jelentés Debrecen szabad királyi város Déri-Múzeumának 1931. évi működéséről és állapotáról. 1932. 24-25.

Ecsedi István – Sőregi János: Régészeti ásatás, vétel, gyűjtés. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1933. 1934. 31-35

Sőregi János: Régészeti kutatások és ásatások 1930-ban. In: Jelentés Debrecen szabad királyi város Déri-Múzeumának 1930. évi működéséről és állapotáról. 1931. 67-85.

Sőregi János: Régészeti kutatások és ásatások 1934-ben. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1934. 1935. 61-75.

Sugár István: Adatok Hajdú-Bihar megye felszabadulás utáni postatörténetéhez. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1965. 1966. 591-611.

Surányi Béla: Adatok Hajdú-Bihar megye és Debrecen két világháború közötti szarvasmarha-tenyésztéséhez. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. Szerk.: Gazdag István. 1991. 95–111.

Surányi Béla: Nagybirtokok, birtokosok, gazdálkodók Hajdú-Bihar megyében a XVIII. századtól 1945-ig. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2005. 2006. 351-390.

Süli-Zakar István: Bihar: Tájak és települések. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. 11–29. (Bihari Dolgozatok 10.)

Süli-Zakar István: A bihari területek szerepe Hajdú-Bihar megye kialakulásában. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2001. 28–51.

Süli-Zakar István – Pénzes János: Észak-Bihar közigazgatási kérdései. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 42–65. (Bihari Dolgozatok 11.)

Süli-Zakar István: Az euroregionalizmus üzenete Biharnak. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (1999). 7–30.

Süli-Zakar István – Bujdosó Zoltán: Határok, határ menti együttműködések Európában – Biharban. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003. 26–40.

Szabadfalvi József: Az extenzív sertéstenyésztés emlékei Magyarországon. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1969-1970. 1971. 283-332.

Szabadi István: A bihari református egyházmegye kialakulása. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 2. sz. 28–30.

Dankó Imre–Szabadi István: Forrásközlés Zsáka történetéhez. [I. Rendelkezés a mezőkerülők büntetéspénzekből való részesedéséről, 1868.; II. A bábák fizetésének meghatározása, 1868.; III. A községi belső igazgatás szerveinek megújítása, 1869.; IV. Jegyzőkönyv a zsákai községi képviselőtestület felállításáról, 1945; V. Részletek az 1864. évi református egyházlátogatás jegyzőkönyvéből.) In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 3. sz. 27–37.

Szabadi István: „Pro Gloria Cleri Nostri…” Református lelkészek és nemesi subsidium Rhédey Lajos idején. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 2. sz. 28–30.

Szabadi István: Rhédey Lajos és a református tábori lelkészség a napóleoni háborúk korában. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 2. sz. 35-37.

Szabadi István: A zsákai népiskola 1930-as államosítása. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 3. sz. 18–20.

Szabó István, Cs.: Adatok a zsákai juhtartásról. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. 2001. 21–36.

Szabó István,Cs.: Lószínek, jegyek a Békés-Bihari Sárréten és peremvidékén. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 1. sz. 38–42.

Szabó László: Adatok a pocsaji Leányvár mondáihoz. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 1. sz. 1–4.

Szabó László: Energianövények telepítésének lehetőségei az Érmellék területén. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008.  105–121.(DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.)

Szalay Emőke,P.: Egy alig ismert fazekasközpont – a váradi kerámia. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1999. 2000. 227-242.

Szalay Emőke, P.: Az egyházi összeírások jelentősége az iparművészeti kutatásokban. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 17–19.

Szalay Emőke: Lakodalmi szokások Berettyóújfaluban. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1971. 1972. 363-383.

Szalay Emőke, P.: Úrihímzések Hajdú-Biharban. Debrecen, 2000. 7–27. (Studia Folkloristica et Ethnographica, 42).

Szálkai Tamás: Adalékok a sárréti armalista nemesség demográfiai és gazdasági viszonyainak elemzéséhez (1758/59–1792). In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 91-99.

Szálkai Tamás: Az albisi Zólyomi család története. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 43-56.

Szálkai Tamás: Iratok és armalisták. Műveltség és mentalitás a bihari nemességigazolások dokumentumaiban. Debrecen, 2010. 40. (Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 1.)

Szathmári Ibolya,V.: A Déri Múzeum és a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet munka-jelentése a 2001. évről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2002-2003. 2003. 437-502.

 Szathmári Ibolya, V.: A Déri Múzeum és a megyei múzeumi szervezet 1995. és 1996. évi működése. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1995-96. 1998. 489-532.

Szathmári Ibolya,V.: A Déri Múzeum és a megyei múzeumi szervezet munkajelentése a 2000. évről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2000-2001. 2001. 355-385.

 Szathmári Ibolya,V.: A Hajdú-Bihar megyei múzeumi évi jelentései. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1997-98. 1999. 585-635.

Szathmári Ibolya,V.: A Hajdú-Bihar megyei múzeumi szervezet 1999. évi jelentése. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1999. 2000. 451-477.

Szathmári Ibolya,V.: Jelentés a Hajdú-Bihar megyei Múzeumi Szervezet 1982. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1982. 1984. 621-629.

Szathmári Ibolya, V.: Jelentés a Déri Múzeum és a megyei múzeumi szervezet 1994. évi munkájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1994. 1996. 465-477.

Szathmári Ibolya,V.: A kendertermeléssel és -megmunkálással kapcsolatos szokások és hiedelmek Hajdú-Bihar megyében, in: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1982. (1984) 499-516.

Szathmári Ibolya,V–Lovas Márton: Részlet a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2003. évi jelentéséből. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2004. 2005. 469-493.

Szathmáry Ibolya, V..: Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a berettyóújfalui néphagyományban. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. (1978). 219–248.

Szathmáry László: Anthropologischer Abriss der Bronzezeit der Grossen Ungarischen Tiefebene. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1987. 1988. 55-68.

Szathmáry László: A bihardancsházi trepanált koponya. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 21–41.

Szathmáry László: A Déri Múzeum bronzkori csontvázleleteinek embertani vizsgálata. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1979. 1981. 39-57.

Szathmáry László: Koraneolitikus (AVK) csontvázleletek Berettyószentmárton-Morotva lelőhelyről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1978. 1979. 31-34.

Szathmáry László – Nemeskéri János: A Debreceni Déri Múzeum neolit (eneolit) és rézkori csontvázleleteinek vizsgálata. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1975. 1976. 121-159.

Szathmáry László: Quantitative Untersuchungen an den Skelettfunden der Linienbandkeramik-kultur der Ostregion des Karpatenbeckens (Autochtonität der Skelettfunde der Alföld Linienband-keramik – AVK). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1982. 1984. 23-54.

100 éves a Vöröskereszt: Dokumentumok a szervezet Hajdú-Bihar megyei történetéből. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1981. 67. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 16.)

Szendiné Orvos Erzsébet: Beöthy Ödön politikai pályafutása 1830–1848. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 82–91.

Szendrei Eszter: A boszorkány alakja egy dél-bihari település hiedelemvilágában. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 2. sz. 19–21.

Szendrei Ákos: A berettyóújfalui nemzetőrség megszervezése 1848 nyarán. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 127-144.

Szendrey István: Derecske a hajdúk letelepítéséig. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. 1975. 5–17.

Szendrey István: Derecske hajdúváros. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve III. Szerk.: Gazdag István. 1976. 149–159.

Szendrey István: Derecske a török kiűzése utáni időkben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk.: Gazdag István. 1977. 145–161.

Szendrey István: A derecskei uradalom kiépítése. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. 1979. 19–33.

Szerdahelyi Zoltán: Adalékok a micskei uradalom gazdálkodásának történetéhez a XVIII. században. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk.: Radics Kálmán. 2002–2003. 85–109.

Szerdahelyi Zoltán: Szemelvények a Baranyi család XVIII. századi történetéből – a „Baranyi-per”. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Szerk.: Radics Kálmán. 2004–2005. 89–104.

Szilágyi Ferenc: Érmellék. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008. 9–24.(DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.)

Szilágyi Miklós: A társadalom és az életmód (néhány Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványban). In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 55–67.

Szilágyi Zsolt: Berettyóújfalu és a Sárrét kapcsolatrendszere. A történeti földrajzi nézőpont egyik lehetséges olvasata. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 101-126.

Szincsák János: A hencidai Csere-erdő. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 27–38.

Szolnoki László: Régészeti feltárások Sáp, Bihardancsháza és Bihartorda között (2009). In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. 2011. 7–31.

Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerk. Orosz István és Papp Klára, Debrecen, 2009.(Speculum
Historiae Debreceniense 2.)

Szűcs Ernő: Bihar megyei malmok történetéből. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. Szerk.: Radics Kálmán. 1999. 253–275.

Szűcs Ernő: Hajdú és Bihar megyék malmairól. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2000-2001. 2001. 147-162.

Szűcs Ernő: Törekvések a tulajdonviszonyok megváltoztatására Hajdú-Bihar megye iparában (1944–1946). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. Szerk.: Gazdag István. 1983. 17–33.

Szűcs Irén, B.: A kommendálás szokása két sárréti településen. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 4. sz. 15–21.