Bihari Horváth László –

Bihari-Horváth László: A bakonszegi parasztközösség által a XVIII. században hasznosított puszták története: a Kovácsi- és a Bócsi-puszta. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. (2011). 109–133.

Bihari Nagy Éva: Adalékok a bihari népi játékokhoz. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 2. sz. 38–40.

Bihari Nagy Éva: Képek a berekböszörményi népéletből. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 1. sz. 36–38.

Bihari Nagy Éva: Képek a berekböszörményi népéletből II. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 2. sz. 23–27.

Bihari Nagy Éva: A leányélet szabályainak változásai a bihari falvakban. .In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 1. sz. 23-28.

Bihari Nagy Éva: Névadási szokások Berekböszörményben. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 3. sz. 23–26.

Bihari Nagy Éva-Bársony István-Papp Klára-Takács Péter: Az Úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében I. Az Érmelléki és a Sárréti járás. Zsáka. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 3. sz. 34–36. (forrásközlés)

Bíró Miklósné: Bocskai István és Rhédey Ferenc emlékkonferencia Zsákán. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 3: sz. 23–24.

Bíró Miklósné: A zsákai honismeret–helytörténet–közművelődés kapcsolatának története az utóbbi negyven évben. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 3. sz. 34–35.

Bíróné Sey Katalin: Köztársasági éremlelet Körösszakálról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1966-1967. 1968. 67-90.

Bocsi Zsófia: Mezőpeterd helye a középkori Bihar megyében. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. (2006). 29–59.

Bodnár László: Monostorpályi szőlő- és borkultúrájának fejlődése és visszafejlődése. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. (2001). 7–20.

Borbély Gábor: Műemlékek, irodalmi emlékek, jeles emberek az Érmelléken. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 27–42.

Borosy András: Az erdélyi fejedelmek fennhatósága alá tartozó mezővárosok. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIX. Szerk.: Gazdag István. (1992). 59–75.

Bődi Erzsébet: Az Érmellék mint néprajzi táj. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 101–114.

Bődi Erzsébet: XVIII. századi adatok az Érmelléki járás hagyományos táplálkozási kultúrájának vizsgálatához. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 148–154. (Bihari Dolgozatok 11.)

Bökönyi Sándor: Szarmata állatcsontleletek Biharkeresztes – Ártánd – Nagy- és Kisfarkasdombról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1982. 1984. 251-265.

Bujdosó Zoltán: Az Érmellék településhálózata. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 91–100.

Bujdosó Zoltán – Süli-Zakar István: Határok, határ menti együttműködések Európában – Biharban. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2003). 26–40.

Bujdosó Zoltán: A magyar-román határmenti térség városainak hierarchiája és vonzása Biharban. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 66–74. (Bihari Dolgozatok 11.)

Busku Anita Andrea: Lonovics József Csanádi püspök és a „váradi-rozsnyói vita” 1840-ben. In: Levéltári Szemle, 59. (2009) 4. sz. 27-39.