Bibliográfia T

Cs. Tábori Hajnalka: A Déri Múzeum néprajzi gyűjteményének tornyos tükrei. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1981. 1983. 353-379. 

Takács Béla: A népi kerámia emlékei tiszántúli református templomokban. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1977. 1978. 305-333.

Takács Béla: Egy XVIII. századi kézirat Kismarja történetéről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1973. 1975.203-220.

Takács Péter: Adalékok Bihar megye lakosságának sóellátásához a 18. század utolsó harmadában. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2008-2009. 2010. 35-50.

Takács Péter: Őrlő (lisztelő) szerkezetek Bihar megyében a 18. század utolsó harmadában. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2010. 2011. 79-112.

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. I. Az érmelléki és a sárréti járás. Debrecen, 2001. 361.

Bihari Nagy Éva-Bársony István-Papp Klára-Takács Péter: Az Úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében I. Az Érmelléki és a Sárréti járás. Zsáka. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 3. sz. 34–36. (forrásközlés)

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében II. A szalontai és a váradi járás. Debrecen, 2003. 345.

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. III. A belényesi járás. Debrecen, 2004. 323.

Takács Péter: Úrbérrendezés Várad-Velencén (1770-1772). In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 3. sz. 22-27.

Tarsoly László: Körösszakál földrajzi nevei. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. (1986). 273–281.

Tartalomjegyzék Hajdú-Bihar Megye Tanácsa V.B. üléseinek jegyzőkönyveihez 1950-1960. Összeáll.: Radics Kálmán. Debrecen, 1987. 137. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár levéltári dokumentáció 1.)

Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008. (DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.)

Tódor Györgyné: Nagy Imreköltészete. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. (2001). 139–169.

Tóth Imre: Békés-Bihar. A kisrégió általános bemutatója. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 24–27.

Török Péter: Egy berettyóújfalui ló-összeírás 1853-ból. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. (2006). 91–96.

Török Péter: A Bihari Diéta VI. ülésszakáról. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 4. sz. 43–46.

Török Péter: Bihar vármegye 1706. évi limitatiója. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén – Sándor Mária. (2009). 101–128.

Török Péter: Bihari vonatkozású iratok Budapest Főváros Levéltárában. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. (2011). 33–43.

Török Péter: Két életrajz Gulyás Pál gyűjteményéből. Bölöni Bakó Zoltán, Brózik Dezső. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 9. (2008) 4. sz. 28–33.