Bibliográfia R

Radics Kálmán: Törvényhatósági bizottságok 1945 után (Csonka Bihar vármegye). In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2003). 156–159.

Radics Kálmán: Az 1947-es választások Bihar megyében. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 35–41. (Bihari Dolgozatok 11.)

Rácz Zoltán: Szempontok Monostorpályi Árpád-kori templomának értékeléséhez. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. (1982). 69–77.

Rákóczi László: A Sárrét vízszabályozása. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 3. sz. 1–7.

„Rend- és rangkülönbség nélkül…” Szemelvények a berettyóújfalui folyóiratok szépirodalmi rovataiból (1867–1918). Összeállította, a szöveget gondozta és a bevezető tanulmányt írta: Bartha Ákos. Debrecen, 2010. 59. (Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 4.)

Rettegi Istvánné: A szerepi „Nemes Communitas Protocolluma” (Adatközlés). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1971. 1972. 91-122

Rozgics Kornél: Érmellék az 1692. évi felmérés alapján. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 57–62.

Ruszoly Barnabás: Száztíz éve volt a bagaméri zendülés. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 9. (2008) 1. sz.  41–42.

Ruszoly József: Bihar vármegye megkísérelt községrendezése 1848-ban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXI. Szerk.: Radics Kálmán. (2006–2009). 165–195.

Ruszoly József: Megtámadott képviselőválasztások Bihar vármegyében (1861–1913). In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. (1978). 163–195.