Bibliográfia F

Fábián Edit: Várad reneszánsz püspökei és reneszánsz emlékeik. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Szerk.: Radics Kálmán. 2004–2005. 5–23.

Farkas Gyula: A Magyarhomorog-kónyadombi rézkori temető antropológiai értékelése. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1975. 1976. 161-171.

Fehér Ágnes: A hagyományos családmodell átalakulása egy bihari falu (Tépe) társadalmában. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 253–258.

Fehér Ágnes: A szomszédság intézménye Tépe községben. In: Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Szerk.: Módy György–Balassa Iván–Ujváry Zoltán. Debrecen, 1982. 669–675. (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, 39).

Fehér Ágnes: Viselkedési normák és életmódbeli minták a tépei paraszti közösségben. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1982. 1984. 517-523.

Ferenczi Imre: Bocskai István és szabadságharcának emléke a néphagyományban. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1960-61. 1962. 215-242.

Ferenczi Imre: A török küzdelmek emléke Hajdú-Bihar mondahagyományában. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1962-64. 1965. 243-267.

Filep Tibor: Bihari falvak a forradalomban. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 3: sz. 22–23.

Filep Tibor: Politikai restauráció és megtorlás Hajdú-Biharban (1956–1957). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. Szerk.: Gazdag István. 1991. 139–155.

Fleisz János: Polgárosodás és modernizáció Nagyváradon a századfordulón. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 98–109.

Fleisz János: Szacsvay Imre (1818–1849) az elfeledett vértanú. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 19-35.

Flórián Tünde: Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008. 53–68.(DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai, 3.)

Fodor Éva: A zsákai református templom és gyülekezetének története. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 2. sz. 5–10.

Fodor Éva: A zsákai Rhédey kastély. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 9–15.

 Frater Zsuzsa, J. : Népiskolák Bihar megyében 1770/71-ben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XII. Szerk.: Gazdag István. 1985. 5–23.

„Frigy és békesség legyen…” A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk.: Papp Klára–Jeney Tóth Annamária. Debrecen, 2006.

Füvessy Anikó: A szemmel való igézés a magyar-román vegyes nemzetiségű bihari falvakban. In: Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. Szerk.: Eperjessy Ernő–Grin Igor–Krupa András. 1998. 260–263.