Bibliográfia L

Lilik János: Zsáka-irodalom a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár helytörténeti adatbázisában. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 2. sz. 27–33.

Lipták Pál – Marcsik Antónia: Kora-népvándorláskori embertani leletek Kelet-Magyarországon. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1976. 1977. 35-48.

Lovas Kiss Antal: Az 1989-es rendszerváltást követő földmagánosítás jellemzői a bihari régió néhány településén. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 4. sz. 20–28.

Lovas Kiss Antal: Kistermelői tejhasznosítás a Bihari régióban az Európai Uniós csatlakozást követően. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2004. 2005. 225-240.

Lovas Kiss Antal: A támogatási rendszerek szerepe és hatása a Bihari régió néhány településének rendszerváltás utáni gazdaságára. In: Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. Szerk.: A. Gergely András–Kemény Márton. Budapest, 2004. 327–337.

Lovas Márton: Derecske állatvilága. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2000-2001. 2001. 47-62.

Lovas Márton: Derecske természeti viszonyai és növényvilága. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1999. 2000. 31-49.

Ötvös János – Lovas Márton: A mikepércsi szikes legelő koprofág Lamellicorniái és legelőgazdálkodási jelentőségük. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1976. (1977) 17-34

Szathmári Ibolya,V–Lovas Márton: Részlet a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2003. évi jelentéséből. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2004. 2005. 469-493.

Lovas Márton Levente: Zsáka természeti viszonyai. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 3. sz. 26–37.

Löfkovits Arthur – Zoltai Lajos: Ásatások, kutatások. In: Jelentés Debreczen szabad királyi város Múzeumának és Közművelődési Könyvtárának 1927. évi működéséről. 1928. 12- 20.

Ecsedi István – Löfkovits Arthur – Nagy József – Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen sz. kir. város Múzeumának 1921. évi működéséről és állapotáról. 1922. 6.

Ecsedi István – Löfkovits Arthur – Nagy József – Zoltai Lajos: A múzeum XVI. évi jelentése 1920-ról. In: Jelentések Debreczen sz. kir. város Déri Múzeuma 1918., 1919. és 1920. évi működéséről és állapotáról. 1921. 16-17.

Lukács László: Néprajzi gyűjtőúton Gunda Bélával a bihari Sárréten. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 3. sz. 21–24.

Lukács László: Sárréti falusoroló 1810-ből. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 4. sz. 55–56.

Lükő Gábor: A lesiháló. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1941. 1942. 76-78.