Bibliográfia J

Jakab László: Berekböszörmény földrajzi nevei. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 311–319.

Jároli József: A monográfiák népesedéstörténeti tanulságai. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 43–53.

Jobbágyi szolgáltatások a XVIII. századi Bihar megyében. Bihar megye parasztsága a XVIII. században III. Magyar Történeti Tanulmányok XX. Szerk.: Szendrey István. Debrecen, 1987. 159.

Jordán Sándor: A cséplési munka emlékei I. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 9. (2008) 3. sz. 20–30.

Jordán Sándor: A cséplési munka emlékei II. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 9. (2008) 4. sz. 9–23.

Jordán Sándor: Lassan feledésbe menő népszokások a bihari Sárréten. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 1. sz. 28-31.

Jordán Sándor: Néhány szó a zsákai Honismereti Szakkör történetéről. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 27–30.

Jordán Sándor: A zsákai juhászatról. I. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 4. sz. 6–12.

Jordán Sándor: A zsákai juhászat II. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 1. sz. 21–28.

Juhász Lajos – Sallai Zoltán: A Dél-Nyírség halfaunája. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2000-2001. 2001. 17-45.

Juhász Lajos – Antal Zsuzsanna: A Hajdúbagosi Földikutya Rezervátum Teremészetvédelmi Terület herpetofaunisztikai felmérése. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2006. 2007. 23-31.