Bibliográfia C

Cennerné Wilhelmb Gizella: Zsáka vára. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 173–180.

Chiriac, Aurel: A romániai monográfiai kutatásokról, etnográfiai és helységi monográfiákról. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 133–139.

Csatári Bálint: A Sárrét falvainak középkori településrendje és annak változásai. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 141–154.

Csobai Lászlóné: Adatok a történelmi Szabolcs, Szatmár és Bihar vármegyék román anyanyelvű népességének történetéhez. Békéscsaba, 2003. 135–151. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, XIV–XXV).

Csorba Csaba: Adattár a X—XVII. századi alföldi várakról, várkastélyokról és erődítményekről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1972. 1974. 177-236.

Csorba Csaba: Emlékezés Dankó Imrére (1922–2008). In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén–Sándor Mária. 2009. 291–302.

Csorba Csaba: Emlékezés Jakó Zsigmondra (1916–2008). In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén–Sándor Mária. 2009. 285–290.

Csorba Csaba: Jakó Zsigmond emlékezete. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 9. (2008) 4. sz. 1–9.

Csorba Csaba: Zsáka és környéke Vályi András és Fényes Elek adattárában. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 4. sz. 13–16.

Czier Zoltán: A Körös-vidék és a Bánság liász flórájának kutatástörténete és irodalma. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1995-96. 1998. 7-19.