Korunk kutatói

Bihari-Horváth László

Személyes adatok

Név: Bihari-Horváth László

Születési hely, idő: Debrecen, 1985. 11. 06.

Elérhetőségek

E-mail: laszlohor@yahoo.com

Végzettség

2010-

Debreceni Egyetem: Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Lovas Kiss Antal

2004-2009

Debreceni Egyetem: Néprajzi Tanszék, Történelmi Intézet
Néprajz és történelem szak, muzeológia specializáció

Tudományos fokozat

Munkahely

2011. június 01. – (jelenleg is)
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, Létavértes
Munkakör: muzeológus

2011. január 01. – (jelenleg is)
Észak-Bihari Muzeológiai Szakszolgálat, Konyár
Munkakör: muzeológus

2009. október 01. – 2011. május 31.
Heves Megyei Múzeumi Szervezet Hatvany Lajos Múzeuma, Hatvan
Munkakör: muzeológus

Kutatási terület

– kisgyűjteményi muzeológia (20-21. század)

– paraszti dísztárgykultúra (19-20. század)

– paraszti gazdaságkultúra (18-20. század)

Publikációs lista

Kötetek

A hímzett képes-feliratos falvédő. Tárgytipológia és katalógus a Hatvany Lajos Múzeum Falvédőgyűjteményéből. Hatvan, 2011. 192 p.

Cikkek, tanulmányok

Adatok a Bődi István Falumúzeumról. In: Notitiae Iuvenum – Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapja tiszteletére. Szerk: Kiri Edit–Kovács László Erik–Szilágyi Judit. Debrecen, 2007. 69-81. /Horváth László név alatt/

A hosszúpályi Bődi István Falumúzeum története. Hosszúpályi, 2007. 44 p. (A Bődi István Falumúzeum Közleményei 1.) /Horváth László név alatt/

Határ Hosszúpályi, Konyár, Pocsaj és Esztár között. Határhasználat a Fejértói-pusztán 1731 és 1945 között. In: Fejértótól Messzelátó-Sóstóig. Néprajzi tanulmányok Hosszúpályi külterületéről. Szerk: Horváth László. Hosszúpályi, 2008. 5-33. (A Bődi István Falumúzeum Közleményei 2.) /Horváth László név alatt/

Múzeumügy Konyáron. In: Kurucz Albert Falumúzeum – Konyár. Szerk: Horváth László. Konyár, 2009. 6-11. (A Kurucz Albert Falumúzeum Közleményei I.) /Horváth László név alatt/

A tájházalakítás mint néprajzi muzeológiai probléma egy empirikus kutatás tükrében. Esettanulmány. In: Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Szerk: Pete László. Debre­cen. 51-66. (Juvenilia III.)

Hosszúpályi település- és társadalomnéprajzi viszonyai a 18. század közepétől a 20. század közepéig. In: A pályi parasztság hagyományos kultúrája. Néprajzi gyűjtések és kutatási eredmények Hosszúpályiból. Szerk: Bihari-Horváth László. Hosszúpályi, 2010. 16-33. (Észak-Bihar Néprajza I.)

A szőlő- és borkultúra története Hosszúpályiban. In: A pályi parasztság hagyományos kultúrája. Néprajzi gyűjtések és kutatási eredmények Hosszúpályiból. Szerk: Bihari-Horváth László. Hosszúpályi, 2010. 51-74. (Észak-Bihar Néprajza I.) /Szerzőtárs: Bodnár László/

A párválasztás és a házasságkötés szokásai Hosszúpályiban. In: A pályi parasztság hagyományos kultúrája. Néprajzi gyűjtések és kutatási eredmények Hosszúpályiból. Szerk: Bihari-Horváth László. Hosszúpályi, 2010. 191-236. (Észak-Bihar Néprajza I.)

„Sírtam, amikor otthagytam a szőlőt…” Az észak-bihari szőlőterületek a 20. század második felében. In: Észak-Bihar szőlő- és borkultúrája. Újabb eredmények Észak-Bihar homoki szőlőskert-vidékének néprajzi kutatásában. Szerk: Bihari-Horváth László. Konyár, 2010. 127-157. (Észak-Bihar Néprajza II.)

Tárgytipológiai kísérlet az észak-magyarországi „magyaros stílusú” keménycserép dísztányérkultúra bemérésére. In: AGRIA – Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve XLVI. Eger, 2010. 307-332.

A bakonszegi parasztközösség által a 18. században hasznosított puszták története: a Kovácsi- és a Bócsi-puszta. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV-XVI. Berettyóújfalu, 2010. 109-133.

Paraszti közösségek 18-19. századi pusztahasznosítása Bihar vármegye Sárréti járásában. In: Acta Acad. Agriensis, Sectio Historiae XXXVIII. Szerk: Petercsák Tivadar. Eger, 2011. 65-76.

Szarvaskő „etnomalakológiája”. Az éti csiga gyűjtögetése és fogyasztása egy Heves megyei lokális közösségben. In: AGRIA – Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve XLVII. Eger, 2011.

Kiállítóhelyek és gyűjtemények Észak-Biharban. Hosszúpályi, 2011. 48 p. (A Bődi István Falumúzeum Közleményei 4.)

Paraszti gabonatermelés és malomipari gabona-feldolgozás Cegléden. In: Néprajzi szemelvények Cegléd malomiparáról. Szerk: Bihari-Horváth László. Cegléd, 2011. 4-33. (Szemelvények Cegléd Néprajzából I.)

Szerkesztett sorozatok

A Bődi István Falumúzeum Közleményei (2007-)

Az Észak-Bihari Muzeológiai Szakszolgálat Foglalkoztató Füzetei (2009 óta, korábbi címe: A Bődi István Falumúzeum Foglalkoztató Füzetei)

A Kurucz Albert Falumúzeum Közleményei (2009-)

Észak-Bihar Néprajza (2010-)

Szemelvények Cegléd Néprajzából (2011-)

Szerkesztett kötetek

Fejértótól Messzelátó-Sóstóig. Néprajzi tanulmányok Hosszúpályi külterületéről. Hosszúpályi, 2008. 89 p. (A Bődi István Falumúzeum Közleményei 2.)

A pályi parasztság hagyományos kultúrája. Néprajzi gyűjtések és kutatási eredmények Hosszúpályiból. Hosszúpályi, 2010. 351 p. (Észak-Bihar Néprajza I.)

Észak-Bihar szőlő- és borkultúrája. Újabb eredmények Észak-Bihar homoki szőlőskert-vidékének néprajzi kutatásában. Konyár, 2010. 204 p. (Észak-Bihar Néprajza II.)

Néprajzi szemelvények Cegléd malomiparáról. Cegléd, 2011. 56. p. (Szemelvények Cegléd Néprajzából I.)