Korunk kutatói

Sándor Mária

Személyes adatok

Név: Dr. Krajczárné Sándor Mária

Születési hely, idő: Berettyóújfalu, 1979. 01. 13.

Elérhetőségek

E-mail: sanmaria79@gmail.com

Végzettség
2005
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Múzeumpedagógia szak

2002
Debreceni Egyetem, Debrecen
Néprajz szak, muzeológia specializáció

Tudományos fokozat

Munkahely

2003. június 16. – 2015. február 28.
Bihari Múzeum, Berettyóújfalu
Munkakör: muzeológus, múzeumpedagógus

2015. március 1. –2016. február 29.

Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, Létavértes

Munkakör: muzeológus, múzeumpedagógus, intézményvezető

 

2016. március 1. –

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum

Munkakör: néprajzos muzeológus

2018. január 1. –

Munkakör: főmuzeológus

 

Kutatási terület

– Bihari fazekasság; a Bihar vármegye területén használatos népi kerámiaedények
– Berettyóújfalu története a két világháború között

– Bihar művelődéstörténete

 

Publikációs lista

Cikkek, tanulmányok

[Sándor Mária–Török Péter:] Egy magángyűjtemény margójára. A Barcsay-fotóarchívum a Bihari Múzeum gyűjteményében. In: Rálátás VIII. évf. 1. sz. (2007, első negyedév) 39–45.

[Sándor Mária:] „Művészi képek a betegszobákban.”. Adalékok a berettyóújfalui kórház üvegmozaikjainak történetéhez. In: Rálátás. IX. évf. 4. sz. (2008. negyedik negyedév)
26–28.

[Sándor Mária–Török Péter:] Rebeka néni szakácskönyve – Egy százesztendős kéziratos receptgyűjtemény Csökmőről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk. Kállai Irén–Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2009. 75–100.

[Kállai Irén–Sándor Mária:] A Bihari Múzeum három éve: 2006–2008. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk. Kállai Irén–Sándor Mária Berettyóújfalu. 303–324.

[Sándor Mária–Török Péter:] Adatok Berettyóújfalu két világháború közötti infrastrukturális fejlődéséhez. In: Bihar vármegye a múló időben. Fejezetek történetéből, népéletéből. – Comitatul Bihor in timpul trecator. Szerk. Varjasi Imre. Debrecen, 2011. 53–74.

[Sándor Mária:] Mezőtúri mázas kerámia a Bihari Múzeum gyűjteményében. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk. Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2011. 183–202.

[Kállai Irén–Sándor Mária:] A Bihari Múzeum tevékenysége 2009–2010-ben. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk. Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2011. 225–256.

[Sándor Mária]: Margitai fazekastermékek. Kísérlet a helyi edények meghatározására bihari magángyűjtemények alapján. In: Emődi János – Wilhelm Sándor–Sándor Mária: A margittai fazekasság. Adatok egy nagy múltú fazekasközpont történetéhez. Nagyvárad, 2013. (Partiumi Füzetek 76.) 111–144.

[Sándor Mária:] „Írtam ide… Jakab Vilma.” Egy bihartordai háziasszony feljegyzései. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XVII–XIX. Szerk. Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2014. 171–217.

[Sándor Mária:] „…hogy a dalokat visszaadhassam a falunak”. Bencze Lászlóné dr. Mező Judit néprajzi és közművelődési munkája Biharban és a Sárréten. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XVII–XIX. Szerk. Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2014. 255–276.

[I. Sándor Ildikó–Sándor Mária:] Egy székely tanítónő Bihar hagyományaiért. Dr. Sándor Mihályné Nagy Gabriella néprajzi és közművelődési munkája. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XVII–XIX. Szerk. Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2014. 277–301.

Sándor Mária: A margittai fazekas ipartársulat alapszabályai. In: Új Nézőpont A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület online folyóirata III. évf. 1. szám

Korompainé MocsnikMarianna–Sándor Mária: A Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum létrejötte, működése és szakmai gyűjteményei. In: Új Nézőpont A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület online folyóirata III. évf. 1. szám

[Sándor Mária:] „Régi feljegyzésemről ide leírtam…” – Jakab Vilma bihartordai háziasszony újabb feljegyzései. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XX–XXII. Szerk. Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2017. 117–138.

[Sándor Mária:] Mezőtúri mázas kerámia bihari kisgyűjteményekben. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XX–XXII. Szerk. Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2017. 169–186.

[Sándor Mária:] Személyi adattár. A Berettyóújfalui Királyi Járásbíróság dolgozói 1872 és 1944 között. In: Megyeri–Pálffi Zoltán (szerk.): A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Debrecen, 2017. 105–114.

SÁNDOR MÁRIA: Bihari fazekasközpontok termékei a bihari református egyházközségekben. In: Új Nézőpont A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület online folyóirata V. évf. 1. szám. 101–124.

Önálló kötetek

[K. Sándor Mária:] „Séta a faluvárosban” – Berettyóújfalu egykor és ma. Berettyóújfalu, 2008

 

Szerkesztett kötetek

Tájházak és kiállítóhelyek Biharban I. Szerk. Kolozsvári István–Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2009 A Bihari Múzeum Baráti Köre kiadása. (Biharország kincsei c. sorozat I. kötet. Sorozatszerk.: Sándor Mária)

A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk. Kállai Irén–Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2009.

Aranygyökerek. Az érsemjéni Kazinczy Ferenc-, Fráter Lóránd- és Csiha Kálmán-emlékház kiállításai. Szerk. Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2009 (A Bihari Múzeum Baráti Köre kiadása)

Tájházak és kiállítóhelyek Biharban II. Szerk. Kolozsvári István–Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2010. A Bihari Múzeum Baráti Köre kiadása (Biharország kincsei c. sorozat II. kötet. Sorozatszerk.: Sándor Mária)

Források O’sváth Pál sárréti csendbiztos életéhez. Vál., sajtó alá, bev. és jegyz. Seres István; szerk. Sándor Mária–Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Bihari Múzeum Baráti Köre közös kiadványa (Források és Adatok Bihar történetéhez I. kötet)

[Sándor Mária (szerk.):] A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Berettyóújfalu, 2011

[Brigovácz László–Petró Leonárd–Sándor Mária (szerk.):] Sárréti kurrentáló könyv. Berettyóújfalu, 2011. (A Bihari Múzeum Baráti Köre és a Bihari Múzeumért Alapítvány közös kiadása)

[Sándor Mária (szerk.):] A Bihari Múzeum Évkönyve XVII–XIX. Berettyóújfalu, 2014

[Sándor Mária (szerk.):] A Bihari Múzeum Évkönyve XX–XXII. Berettyóújfalu, 2017