Korunk kutatói

Szabadi István

Személyes adatok

Név: Szabadi István

Születési hely, idő: Tiszalök, 1964.12.02.

Elérhetőségek

E-mail: iszabadi@gmail.com

Levelezési cím: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet 4010 Debrecen, Pf. 48


Végzettség

1997 PhD (KLTE)
1996 ELTE levéltár kiegészítő képzés
1989 KLTE történelem-levéltár szak

Munkahely

Tiszántúli Református Egyházkerület
Levéltár 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel.:
52/516 870

Kutatási terület

– egyháztörténet

– művelődéstörténet

Publikációs lista

Derecske története és néprajza. Szerk.: Gazdag István. Derecske, 1998. 61-80.

Nagyrábé. Szerk.: Radics Kálmán. [Budapest, 2000.] Száz Magyar Falu Könyvesháza. 16-43.

A zsákai iskola 1930-as államosítása. In: Rálátás 2001/3. 18-20. Részletek az 1864. évi református  egyházlátogatás jegyzőkönyvéből. In: Rálátás 2002.

Rhédey Lajos és a református tábori lelkészség a napóleoni háborúk korában In: Rálátás 2003/1. 35-37.

Bocskai a protestáns (irodalmi) hagyományban. In: „Nincsen nekönk több hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Budapest, 2004. 187-191.

Bocskai alakja a protestáns egyházak hagyományaiban. In: Bocskai emlékezete. Hajdúböszörmény, 2004. 22-26.

„Habent sua fata…”  Adalékok a 20. századi tiszántúli református levéltártörténethez. In: Levéltári Szemle 55. (2005.) 2. szám 47-52.

Református levéltárak a kettészakított Biharban a 20. században. In: Rálátás 2005/4. 14-18.

A magyar irodalmi hagyomány Bocskai-képének protestáns gyökerei. In: Confessio 2006/3. 59-64.

Református Egyházkormányzat a bécsi béke után. In: „Frigy és békesség legyen…” A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára–Jeney Tóth Annamária, Debrecen, 2006. 205-211.

Bocskai emlékezete a kismarjai református egyházban In: Református Szemle 99. (2006) 5. szám. 540-545.

Egyház és közerkölcs a reformáció-korabeli Tiszántúlon In: Rálátás 2007/3. 35–39.

Foktűi Máté református prédikátor. In: Báthory Gábor és kora. Szerk.: Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Ulrich Attila. Debrecen, 2009. 277-283.

Partiumi és kárpátaljai református lelkészek önéletírásai 1942-ből In: Mediárium III. évf. 1-2. szám (2009.) 62-73.

Partiumi lelkészönéletírások 1942-ből Debrecen, 2009. [Önálló kötet]

A debreceni és váradi református kollégiumok 1660. évi egyesülése. In: Bihar vármegye a múló időben. Fejezetek történetéből, népéletéből. – Comitatul Bihor in timpul trecator. Szerk. Varjasi Imre. Debrecen, 2011. 21-28.