Bibliográfia E

„Éhe a kenyérnek, éhe a szónak, éhe a népnek…”: Az iskolán kívüli népművelés a munkások és parasztok körében a két világháború között Hajdú-Bihar megyében. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1978. 244. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 11.)

„Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein” die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606). Herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp. Debrecen, 2007.(IX. zum 400. Jahrestag des Bocskai-Freiheitskampfes)

Ecsedi István: A debreceni és a tiszántúli magyar ember táplálkozása, in: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1934. 1935. 149-395.

Ecsedi István – Löfkovits Arthur – Nagy József – Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen sz. kir. város Múzeumának 1921. évi működéséről és állapotáról. 1922. 6.

Ecsedi István – Löfkovits Arthur – Nagy József – Zoltai Lajos: A múzeum XVI. évi jelentése 1920-ról. In: Jelentések Debreczen sz. kir. város Déri Múzeuma 1918., 1919. és 1920. évi működéséről és állapotáról. 1921. 16-17.

Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1933. 1934. 123-300.

Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. In: Jelentés Debrecen szabad királyi város Déri-Múzeumának 1932. évi működéséről és állapotáról. 1933. 119-262.

Ecsedi István – Sőregi János: Régészeti ásatás, gyűjtés. In: Jelentés Debrecen szabad királyi város Déri-Múzeumának 1931. évi működéséről és állapotáról.1932.24-25.

Ecsedi István – Sőregi János: Régészeti ásatás, vétel, gyűjtés. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1933. 1934. 31-35.

Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005.

Együtt a tanulókért: a közművelődés és közoktatás munkakapcsolatai Hajdú-Bihar Megyében 1970-1995 között: tanulmányok. Debrecen, 2009. 275. +CD. mell. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 31.)

Ekéné Zamárdi Ilona: A Bihar megyei Érmellék népesedésének néhány vonása. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 79–90.

Emődi János–Sipos József: A mezőtelegdi fazekasság. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2002-2003. 2003. 203-245.

Emődi János – Varga Árpád: Telegdi sírkövek, emléktáblák. [Függelék Mezőtelegd (Tileagd, Bihar megye, Románia) történetéhez], in: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1997-98. 1999. 245-272.

Éry Kinga: Az ártándi késő avarkori népesség embertani képe. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1994. 1996. 105-108.

Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás bihari tabellái. Összeállította, a szöveget gondozta és a bevezető tanulmányt írta: Szálkai Tamás. Debrecen, 2010. 60. (Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 2.)