B


Bakó Endre: Az irodalmi és művészeti élet néhány kérdése a két forradalom idején Hajdú és Bihar megyékben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk. Gazdag István. (1978). 125–147.

Bakó Endre: A Sárrét az irodalom tükrében. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 115–127. (Bihari Dolgozatok 11.)

Balogh István: A néprajzi kutatás levéltári forrásai. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk. Gazdag István. (1977). 185–193.

Baranyi Béla: A berettyóújfalui kistérség rövid leírása. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 75–88. (Bihari Dolgozatok 11.)

Baranyi Béla: A gazdaság helyreállításának első lépései Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében 1944–1945-ben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. Szerk. Gazdag István. (1983). 5–17.

Barcsay László – Nyíri Sándor: Frontátvonulás Biharban – 1944. október. 60 éve élte túl a második világháborút Bihar megye. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 7–23. (Bihari Dolgozatok 11.)

Bársony István: A Bihar megyei egyházi birtokok jobbágynépessége a XVIII. század első harmadában. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve III. Szerk.: Gazdag István. (1976). 41–57.

Bársony István: Paraszti (mezővárosi) kézművesség Bihar megyében a XVIII. sz. végén In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. Szerk.: Gazdag István. (1983). 159–175.

Bartha Ákos: Berettyóújfalu sajtóéletének szépirodalmi értékei 1920 előtt. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 145-158.

Bényei Miklós: Adalékok Berettyóújfalu historiográfiájához. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 83-89.

Bényei Miklós: Adalékok Széchenyi István és Bihar vármegye reformkori kapcsolataihoz. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV. Szerk.: Radics Kálmán. (1997). 87–109.

Bényei Miklós: Az elveszettnek hitt bihari néplap: a Falusi könyvtár. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 100–107. (Bihari Dolgozatok 11.)

Bényei Miklós: Bihar megyei észrevételek az 1827. évi tanügyi rendszeres bizottmány munkálatához. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VIII. Szerk.: Gazdag István. (1981). 19–35.

Bényei Miklós: Bihar vármegye gyásza Széchenyi István halálakor. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk.: Radics Kálmán. (2002-2003). 149–167.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1971–1972. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve III. Szerk.: Gazdag István. (1976). 181–195.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1973. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk.: Gazdag István. (1977). 263–273.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1974. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk.: Gazdag István. (1978). 195–205.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1975–1976. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979). 215–239.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1977–1978. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VII. Szerk.: Gazdag István. (1980). 201–222.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1979–1980. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VIII. Szerk.: Gazdag István. (1981). 189–214.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1981. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IX. Szerk.: Gazdag István. (1982). 203–219.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1982. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. Szerk.: Gazdag István. (1983). 219–225.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1983. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XI. Szerk.: Gazdag István. (1984). 199–213.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1984. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XII. Szerk.: Gazdag István. (1985). 213–227.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1985. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIII. Szerk.: Gazdag István. (1986). 197–208.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1986. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIV. Szerk.: Gazdag István. (1987). 183–199.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1987. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XV. Szerk.: Gazdag István. (1988). 191–203.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVI. Szerk.: Gazdag István. (1989). 185–201.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1989. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVII. Szerk.: Gazdag István. (1990). 191–205.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1990. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. Szerk.: Gazdag István. (1991). 241–257.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1991. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIX. Szerk.: Gazdag István. (1992). 229–245.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1992. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XX. Szerk.: Gazdag István. (1993). 205–222.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXI. Szerk.: Radics Kálmán. (1994). 303–322.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII. Szerk.: Radics Kálmán. (1995). 363–389.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Szerk.: Radics Kálmán. (1996). 353–375.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1996. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV. Szerk.: Radics Kálmán. (1997). 359–401.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV. Szerk.: Radics Kálmán. (1998). 383–435.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1999. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVII. Szerk.: Radics Kálmán. (2000). 377–427.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Szerk.: Radics Kálmán. (2001). 377–427.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2001. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk.: Radics Kálmán. (2002–2003). 449–492.

Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2002. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Szerk.: Radics Kálmán. (2004–2005). 345–399.

Bényei Miklós: Széchenyi István, a bihari katona. I. rész. (1820-1821). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII. Szerk.: Radics Kálmán. (1995). 31–51.

Bényei Miklós: Széchenyi István, a bihari katona. II. rész. (1823). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Szerk.: Radics Kálmán. (1996). 93–119.

Béres András: Szabó Pál és a „Kelet Népe”. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979). 139–149.

Béres András: A Bihar vármegyei tiszti perek forrásértéke. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XII. Szerk.: Gazdag István. (1985). 93–109.

Borbély Gábor: Műemlékek, irodalmi emlékek, jeles emberek az Érmelléken. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 27–42.

Borosy András: Az erdélyi fejedelmek fennhatósága alá tartozó mezővárosok. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIX. Szerk.: Gazdag István. (1992). 59–75.

Bődi Erzsébet: XVIII. századi adatok az Érmelléki járás hagyományos táplálkozási kultúrájának vizsgálatához. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 148–154. (Bihari Dolgozatok 11.)

Bődi Erzsébet: Az Érmellék mint néprajzi táj. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 101–114.

Bujdosó Zoltán: Az Érmellék településhálózata. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 91–100.

Bujdosó Zoltán: A magyar-román határmenti térség városainak hierarchiája és vonzása Biharban. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 66–74. (Bihari Dolgozatok 11.)