Papp Klára

Papp Klára: Adatok a bihari Csáky uradalmak birtoktörténetéhez és jobbágyviszonyaihoz. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XII. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1985. 53–67.

Papp Klára: Balkáni kereskedők a XVIII. századi Bihar megyében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIV. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1987. 11–29.

Papp Klára: Bihar megye magánföldesúri birtokai a XVIII. század első felében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1979. 111–122.

Papp Klára: Bihar vármegye magánföldesúri birtokai a XVIII. század első felében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1979. 111–127.

Papp Klára: A bihari Csáky birtokok gazdálkodása a XVIII. században. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk.: Radics Kálmán. (2002–2003). 45–69.

Papp Klára: A bihari Csáky-birtokok az úrbérrendezés idején. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2003). 51–65.

Papp Klára: A bihari Csáky-birtokok birtokigazgatása és jövedelemforrásai a XVIII. század végén. In: Szabó István emlékkönyv. Szerk.: Rácz István. Debrecen, 1998. 191–215.

Papp Klára: A bihari hajdútelepek küzdelme a privilégiumok megtartásáért-visszaszerzéséért. In: Rendi társadalom-polgári társadalom 5. Szerk.: Erdmann Gyula. Gyula, 1994. 305–315.

Papp Klára: A bihari nemesség és Mária Terézia. In:Habsburgok és Magyarország a XVI–XVIII. században. (Tanulmányok)  Szerk.: ifj. Barta János. Debrecen, 1997. 65–75.(Történelmi Figyelő Könyvek. 6.)

Papp Klára: A bihari paraszti gazdálkodás a XVIII. században. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 2. sz. 1–19.

Papp Klára: A bihari táj és település. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 7–23.

Papp Klára: Biharország jobbágynépe. A magánbirtok és jobbágysága a XVIII. században. Debrecen. 1998. 235.

Papp Klára: Együttélő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusai a XVIII. századi Bihar megye mezővárosaiban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVI. Szerk.: Gazdag István. (1989). 21–33.

Papp Klára: Az erdélyi Csáky László leszármazottai és birtokaik. In: Emlékkönyv Gunst Péter 70.születésnapjára. Szerk.: ifj. Barta János és Pallai László. Debrecen, 2004. 59–83.

Papp Klára: Az erdélyi Csákyak birtokviszonyai és családi stratégiája. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Szerk.: Papp Klára és Püski Levente. Debrecen, 2009. 57-81. (Speculum Historiae Debreceniense 4.)

Papp Klára: Az érmelléki szőlőművelés és szőlőbirtoklás a 18. században. In: Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerk.: Orosz István és Papp Klára. Debrecen, 2009. 147-175.(Speculum Historiae Debreceniense 2.)

Papp Klára: Jobbágyi földhasználat a XVIII. századi bihari magánbirtokon. Történeti TanulmányokII. Szerk.: L. Nagy Zsuzsa. Debrecen, 1993. 109–125.

Papp Klára: Jobbágyi szolgáltatások az úrbérrendezés idején. In: Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk.: Ifj. Barta János és Papp Klára. Debrecen, 2005. 207–253.

Papp Klára: Jobbágyi társadalom a XVIII. századi bihari magánföldesúri birtokon. In: Rendi társadalom-polgári társadalom 1. Szerk.: Varga László. Salgótarján, 1987. 189–201.

Papp Klára: Konfliktusforrások a XVIII. század közepi bihari szolgáltatási gyakorlatban. In: Rendi társadalom-polgári társadalom 3. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1991. 109–119.

Papp Klára: Konyár története a XVI. század közepétől a polgári forradalomig. In: Konyár falukönyve. Szerk.: Ujváry Zoltán. Debrecen, 2002. 93–176.

Papp Klára: A magánföldesúri birtokok jobbágynépessége a XVIII. századi Bihar megyében. In: Magyar Történeti Tanulmányok XIV. Szerk.: Szendrey István. Debrecen, 1981. 93–155.

Papp Klára: Mezőváros-lakó nemesek és bíráskodásuk a bihari magánbirtokon. In: Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács Ágnes. Debrecen, 1999. 191–203.

Papp Klára: Mezővárosok a 18. századi bihari magánbirtokon. In: A mezőváros, mint uradalmi központ. Szerk.: Fatuska János, Fülöp Éva Mária, ifj. Gyüszi László. Tata, 2001. 145–179. (Annales Tataienses II.)

Papp Klára: Nagybajom története 1703–1848. In: Biharnagybajom története és néprajza. Szerk.:Ujváry Zoltán. Debrecen, 1992. 137–197.

Papp Klára: Paraszti társadalom az úrbérrendezés idején. In: Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk.: Ifj. Barta János és Papp Klára. Debrecen, 2005. 151–183.

Papp Klára: A robotszolgáltatás forrásai a XVIII. századi bihari Károlyi birtokon. In: Rendi társadalom- polgári társadalom 2. Szerk.: Erdmann Gyula. Gyula, 1989. 264–271.

Papp Klára: Szőlőtermelés és a bor, sör, pálinka forgalmazása a bihari Csáky uradalmakban. In: Nápoje v minulosti a pritomnosti slovenska. Zostavili: Jozef Baďurik–Peter Konya–Radovan Peknik. Prešov, 2001. 119–126.

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. I. Az érmelléki és a sárréti járás. Debrecen, 2001. 361.

Bihari Nagy Éva-Bársony István-Papp Klára-Takács Péter: Az Úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében I. Az Érmelléki és a Sárréti járás. Zsáka. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 3. sz. 34–36. (forrásközlés)

 

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében II. A szalontai és a váradi járás. Debrecen, 2003. 345.

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. III. A belényesi járás. Debrecen, 2004. 323.