Bihari Diéta V.

Bihari Diéta V.

Szerk. Matolcsi Lajos

Berettyóújfalu, 2004

(Bihari Dolgozatok 11.)

 

Előszó (Matolcsi Lajos)

Barcsay László – Nyíri Sándor: Frontátvonulás Biharban – 1944. október. 60 éve élte túl a második világháborút Bihar megye

Mujacsics Levente: Bihar vármegye gazdasága Trianon előtt

Radics Kálmán: Az 1947-es választások Bihar megyében

Süli-Zakar István – Pénzes János: Észak-Bihar közigazgatási kérdései

Bujdosó Zoltán: A magyar–román határmenti térség városainak hierarchiája és vonzása Biharban

Baranyi Béla: A berettyóújfalui kistérség rövid leírása

Dankó Imre: A bihari csíkászat kérdései a mai táplálkozástudomány felvetései alapján

Bényei Miklós: Az elveszettnek hitt bihari néplap: a Falusi könyvtár

Nyakas Miklós: Bocskai István bihari kihirdetésű egyéni nemeslevelei

Bakó Endre: A Sárrét az irodalom tükrében

Kiss F. József: Szabó Pál közéletisége

Bődi Erzsébet: XVIII. századi adatok az Érmelléki járás hagyományos táplálkozási kultúrájának vizsgálatához

Vargáné Matolcsi Mária: Amiről az anyakönyv mesél. Szentpéterszeg demográfiai jellemzői 1853–1867 között a református anyakönyv bejegyzései alapján

Kocsis Csaba: Rác volt, román lett, de magyarrá vált

Kanalasné Harasztosi Judit: Egy tehetséges orvos élete

Matolcsi Lajos: Bocskai Istvánra (1557-1606), a szablyás magyarra emlékezünk

Papp Gyula – Vezendiné Borbély Margit: Berettyóújfalu válogatott bibliográfiája 1979–2004