Korunk kutatói

Kiri Edit

 

Név: Kiri Edit

Születési hely, idő: Szeged, 1983. 06. 19.

Elérhetőségek

E-mail: kiriedit1@gmail.com

Levelezési cím:

Telefon:

Végzettség

2008 -2012

Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Néprajzi Doktori Program, Népek és kultúrák Közép- és Kelet Európában – abszolutórium

Témavezető: Dr. Bartha Elek

2002-2008

Debreceni Egyetem, Debrecen

Okleveles etnográfus tanár – művelődésszervező bölcsész diploma, Európa tanulmányok.

2005-2006

Hagyományok Háza – Magyar Művelődési Intézet, Budapest

Népi játszóházi foglalkozásvezető (01 – 0723 – 05) tanfolyam

 

Tudományos fokozat

Munkahely

2014 –

Független kutató (Birmingham, Egyesült Királyság)

2012 – 2014

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Munkakör: kulturális vezető

2010 – 2011

MTA DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen

Munkakör: tudományos segédmunkatárs

2008. január 1.– 2008. december 31.

Magyar Néprajzi Társaság, Budapest

Munkakör: kiegészítő szervező-ügyintéző

 

Kutatási terület

  • komplementer és alternatív gyógyászat (CAM), hagyományos népgyógyászat (TPM), orvosi pluralizmus
  • magyar bevándorlók az Egyesült Királyságban, transznacionális migráció, multikulturalitás kihívásai a mindennapi életben, alkalmazkodási stratégiák
  • magyar migránsok tárgykultúrája az Egyesült Királyságban
  • gyógyító specialisták tudásanyagának vizsgálata
  • A Kárpát-medence keleti régiójának történeti Bihar vármegyéjében a hagyományos orvoslás tudásának feltárása, továbbá a jelenben zajló változások, átalakulások hangsúlyos bemutatása, különös tekintettel a manuálterápiás eljárásokra
  • önkéntes néprajzi gyűjtők munkái a magyar közgyűjteményekben
  • táplálkozáskutatás, népi textilkutatás

 

Publikációs lista

Tanulmányok

2022    Bihari vonatkozások az önkéntes néprajzi gyűjtők és a honismereti mozgalom történetében. Új Nézőpont [megjelenés alatt]

2022    Szemelvények Bihar népi gyógyászatából az Etnológiai Archívum adatainak tükrében. A Bihari Múzeum évkönyve, XXVII. Berettyóújfalu, 7–82.

2010    A víz és vízhasználat a 19–20. századi magyar népi gyógyításban. A rendszerezés egy lehetséges módja. In: BARTHA Elek – KEMÉNYFI Róbert – LAJOS Veronika (szerk.): A víz kultúrája. [Studia Folkloristica et Ethnographica, 55]. Debrecen, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék. 134–145. /Papp-Kiri Edit név alatt/

2009    Füstölt hús a fagyasztóban. Hőelvonásos tartósítási eljárások egy hegyaljai faluban. In: CSERI Miklós – SÁRI Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században. Az OTKA 62412.számú „A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai” című kutatási program eredményeiből készült tanulmányok és közlemények. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 270–306.

2009    Közösség és egyéniség a lakodalmi ételkészítésnél Újirázon. In: BALI János – MÁTÉ György (szerk.): Mézes – krémes. Néprajzi dolgozatok a falusi sütő- és főzőspecialistákról. Budapest, ELTE BTK Néprajzi Intézet. 15–56.

2008    Közösség és egyéniség néprajzi kutatása Újirázon. In: PETE László (szerk.): Juvenilia II. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kossuth Egyetemi Kiadó. 145–167.

2007    Szőttesek a Békés megyei Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményben. In: KIRI Edit – KOVÁCS László Erik – SZILÁGYI Judit (szerk.): Notitiae Iuvenum. Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére. Debrecen, Debreceni Egyetem – Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat. 103–122.

 

Szerkesztett kötet

2007    KIRI Edit – KOVÁCS László Erik – SZILÁGYI Judit (szerk.): Notitiae Iuvenum. Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére. Debrecen, Debreceni Egyetem – Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat.

 

Rövid közlemények, recenziók, tudományos poszter

2011    Juhász Katalin (szerk.): Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. Ethnica, XIII. évf. 46–47. Debrecen.

2010    Népi orvoslás és gyógynövények című kiállítás az Ócsai Tájházban. Ethnica. XII. évf. 4. sz. 2010. 111–112.

2010    Lokális értékek közvetítése. Az újirázi lakodalmi főzőasszonyok példája.  Ethnica. XII. évf. 4. sz. 2010. 102-104.

2010    A deszki szerb helytörténeti gyűjtemény. Múzeumőr. VIII. évf. 3. sz. ősz. 23–24. Kecskemét.

2009    Regionális kutatások: történeti Hajdú és Bihar megye. Tudományos poszter a 60 éves a Néprajzi Tanszék Jubileumi konferencia és találkozóhoz (2009. június 5.) kapcsolódó kiállításon.

2009    Vörös Éva (2008): A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára. Ethnica. XI. évf. 2009/3. 93–94.

2008    A XVI. Néprajzi Szeminárium. „Közösségek szerepének átalakulása a 20. századi népi társadalomban.” Domaszék–Szeged. Néprajzi Hírek. 37. évf. 2008/2. 33–36.