Hírek

XIII. Bihari Diéta konferencia felhívás

Tisztelt Kolléga!

A negyedszázados múltra visszatekintő Bihari Diéta konferencia 2023-ban ismét megrendezésre kerül, immáron 13. alkalommal, melyre előadók jelentkezését várjuk.

A konferencia tematikája: O’sváth Pál és kora

115 évvel ezelőtt – 1908. február 13-án, Budapesten – 77 éves korában váratlanul elhunyt csengerújfalusi O’sváth Pál, a „sárréti krónikás”. O’sváth Bihar szülötte volt, élete elválaszthatatlanul összefonódott a vármegye és főként a Sárrét történetével. 1831-ben született Kismarján, ősei Berettyóújfaluban bírtak nemesi telket. A 10. honvédzászlóalj hadnagyaként, majd huszárszázadosként végig küzdötte az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatáit. 1851 és 1859 között Berettyószentmárton kuriális község jegyzőjeként tevékenykedett, később pedig – 24 éven át –, 1883-ig csendbiztosként, avagy pandúrként üldözte a Sárrét rablóit és gonosztevőit. Műkedvelő történetíróként és publicistaként számtalan munka köthető a nevéhez, többek között a Bihar vármegye sárréti járásának leírása (1875) és a Közbiztonságunk múltja és pandúrkorom emlékei (1905). O’sváth munkássága a mai napig megkerülhetetlen Bihar helytörténetével foglalkozó kutatók számára, ezért is érdemes újra és újra diskurzust folytatni az életművéről.

A szervezők olyan előadásokat várnak, melyek közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak O’sváth Pál életpályájának valamely állomásához.

Témakörök:

  • „A családi múlt őrzője”: családtörténeti kutatások, amelyek a 19. századi, történelmi „Biharország” területén élt nemesi, polgári és paraszti famíliák történetét dolgozzák fel.
  • „A szabadságharc századosa”: politika- és hadtörténeti mélyfúrások, amelyek az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc bihari vonatkozású eseményeivel, a nemzetőrség felállításával és különböző alakulatok (szabad- és gerillacsapatok) történetével foglalkoznak.
  • „A történetbúvár”: helytörténeti kutatások, amelyek Bihar vármegye hosszú 19. századbeli köztörténetét vizsgálják, illetve historiográfiai elemzések, amelyek O’sváth és Bihar tematikájú életművel rendelkező helytörténet-írók (például Hegyessy Márton, Tardy György, K. Nagy Sándor, Szűcs Sándor, Molnár Balázs) munkásságát veszik górcső alá.
  • „A pandúrkor csendbiztosa”: betyárokkal, bűnözőkkel, a vármegyei csendbiztosi szervezet történetével, valamint a csendőrség felállításával kapcsolatos problémafelvetések.
  • „A régi sárréti világ kutatója”: etnográfiai, folklorisztikai, vallásnéprajzi esettanulmányok a Sárrét térségéről, valamint az O’sváth örökségét tovább vivő Szűcs Sándor szellemi hagyatékát ismertető előadások.

Jelentkezési határidő: 2023. október 1.

A jelentkezéshez szükséges egy max. 1500 karakter terjedelmű rezümé, amely a tervezett előadás témáját mutatja be.

A konferencia tervezett időpontja: 2023. december 4.

A konferencia helyszíne: Berettyóújfalu

A rezüméket a szokerichard@biharimuzeum.hu e-mail címre várjuk.

A konferencián minden előadónak 20 perc áll rendelkezésére, kivetítési lehetőséget a szervezők biztosítanak.

A konferencia szervezői fenntartják a jogot, hogy a beérkezett összefoglalók áttekintését követően erősítsék meg a jelentkező felé a konferencián való részvételt.

További információ a szokerichard@biharimuzeum.hu címen kérhető.

A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumának 650132/00014 azonosítójú Berettyóújfalui Járás Bihar Vármegye egykori történetiségének feldolgozására interdiszciplináris kutatás, tanulmányok, monográfia, konferencia megvalósítására című pályázatának köszönhetően jöhet létre.

Berettyóújfalu, 2023. augusztus 8.

A Szervezők