Mezei virágok – Költő Nagy Imre verses kötete

Költő Nagy Imre sárrétudvari költő születésének 120. évfordulója alkalmából jelentette meg Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és a Berettyó Kulturális Központ˗Bihari Múzeum Mezei virágok címen a költő legújabb verseskötetét. A gyűjtemény anyaga az a „pepita füzet”, amit 2013-ban ajándékozott a múzeumnak egy lelkes irodalomszerető paksi család. A költő lánya úgy emlékezett erre a füzetre, hogy a végrehajtó vitte el apjától a 30-as években. A megtalált füzet olyan verseket tartalmaz, amelyek a korábban kiadott kötetekben még nem jelentek meg, csak folyóiratokban még a költő életében. Ezek a versek kiegészülnek a Kaszacsengés című kéziratos füzet tartalmával. Ezt a füzetet Nagy Imre ajándékozta Sípos Károly papköltőnek, amelyben a költő illusztrációi is megtalálhatók. Ezek a ceruzarajzok a kiadott verseskötet címlapján és a versek mellett megtalálhatók. A Mezei virágok címet a költő adta az egyszerű iskolai füzetbe szerkesztett gyűjteményének, amely utal a versek témájára is. Nagy Imre magát a pórok költőjének tartotta, verseiben a bihari táj és a bihari emberek krónikása kívánt lenni. Műveiben egy nehéz sorsú parasztember és közösségének élete rajzolódik ki.

A kiadványt Szémánné Veres Gabriella irodalmi muzeológus, a Bihari Múzeum munkatársa, rendezte sajtó alá.

A megjelent kötetről bővebb tájékoztatást a múzeum munkatársai tudnak nyújtani.