Korunk kutatói

Csorba Noémi

Személyes adatok

Név: Csorba Noémi

Születési hely, idő: Budapest, 1987.02.16.

Elérhetőségek:
Email cím: csnomi@gmail.com

Levelezési cím: 4027 Debrecen Ókút u. 3. 3/4.

Végzettség: Történész

Tudományág: Történelem

Kutatási terület: Bihar vármegye birtokos társadalma (1526-1606)

Publikációs lista

1. Gyűjteményes kötetben, konferencia kiadványban megjelent tanulmány

Petneházy István karrierje. In: „A mi tendenciánk” Szakkollégiumi tanulmányok 1.
Szerk.: Dávid Ágnes–Jován Katalin. Debrecen,
2012. 99−106.

Egy partiumi nemesasszony, Petneházyné Király Anna életútja. In: Hallgatói
Műhelytanulmányok 1. Szerk.: Barta
Róbert–Kerepeszki Róbert–Szendrei Ákos.
Debrecen, 2012. 30−45.

2. Forráskiadvány lektorálása, latin szöveg egybevetése az eredetivel

Intézménytörténeti források a Debreceni
Református Kollégium Levéltárában I–II.
Szerkesztő: Szabadi István. Debrecen, 2013.