„Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” – Nemzetközi konferencia Nagyvárad–Debrecen, 2012. november 20–21.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, a Gheorghe Şincai Megyei Könyvtár, valamint a biharkutatas.hu szerkesztősége által szervezett nemzetközi rendezvény ez évi mottója a „Biharkutatás–Régiókutatás.” Az idén harmadik alkalommal megrendezésre kerülő konferencia alapgondolata, hogy a történeti Bihar megye és a szűkebb régió országhatáron inneni és túli kutatóit összehozza, hogy egymás kutatási eredményeit megismerjék, illetve, hogy a személyes találkozások révén megkönnyítse a tudományos kapcsolatok kialakítását és a már meglévők további ápolását. A 2012. évi rendezvény a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár által meghirdetett „Közgyűjteményi Együttműködés” program keretében zajlik, így az első napon Nagyváradon a történeti Bihar megye kutatásában érdekelt intézmények mutatják be munkájukat, míg másnap Debrecenben a tudományos előadások zajlanak, amelyek regionális tekintetben elsősorban Kelet-Magyarországhoz kapcsolódnak. A tervezett előadások széles tudományos közönség megszólítására alkalmasak, témájukat tekintve a történet-, irodalom-, jog-, földtudomány, néprajz, nyelvészet és a szociológia tárgyköréből kerülnek ki. A konferencia anyagát tartalmazó tanulmánykötetet – az előzőekhez hasonlóan – a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár „Régiókutatás” címet viselő sorozatában CD-ROM formában teszik közzé a szervezők.