Korunk kutatói

Török Péter

Személyes adatok

Név: Török Péter

Születési hely, idő: Berettyóújfalu, 1980. 01. 19.

Elérhetőségek

E-mail: torokp@bparchiv.hu

Levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Szillér u. 4/a

Telefon: 06-30/252-34-73

Végzettség

2010 –

Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Papp Klára

2000-2005

Debreceni Egyetem, Debrecen

Történelem szak, hadtörténeti specializáció

Tudományos fokozat

Munkahely

2008. április 1. –

Budapest Főváros Levéltára, Budapest

Munkakör: Tájékoztatási és közművelődési főosztály, főosztályvezető, főtanácsos

Kutatási terület

– Berettyóújfalu története a 17-20. században.

– Bihar vármegye története a 17-20. században.

Publikációs lista

Cikkek, tanulmányok

Egy berettyóújfalui ló-összeírás 1853-ból. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X-XI. Szerk.: Kállai Irén. Berettyóújfalu, 2006. 91-96.

Egy magángyűjtemény margójára. A Barcsay-fotóarchívum a Bihari Múzeum gyűjteményében. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató. VIII. évf. 1. szám (2007. első negyedév), 39-45. (Sándor Máriával közösen)

Beszámoló a Bihari Diéta VI. ülésszakáról. „Batthyány Lajos és kora” konferencia. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató. VIII. évf. 4. szám (2007. negyedik negyedév)

K. Sándor Mária – Bogya Pál: Séta a faluvárosban. Közreműködött: Török Péter. Berettyóújfalu, 2008.

Két életrajz Gulyás Pál gyűjteményéből – Bölöni Bakó Zoltán, Brózik Dezső. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató. IX. évf. 4. szám (2008. negyedik negyedév), 39-45.

Bihar vármegye 1706. évi limitatiója. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII-XIV. Szerk.: Kállai Irén – Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2009. 101-128.

Rebeka néni szakácskönyve. Egy százesztendős kéziratos receptgyűjtemény Csökmőről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII-XIV. Szerk.: Kállai Irén – Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2009. 75-100. (Sándor Máriával közösen)

Adatok Berettyóújfalu két világháború közötti infrastrukturális fejlődéséhez. In: Bihar vármegye a múló időben – Comitatul Bihor in timpul trecator. Szerk.: Varjasi Imre. Debrecen, 2011. 53-70. (Sándor Máriával közösen)

Bihari vonatkozású iratok Budapest Főváros Levéltárában. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV – XVI. Szerk.: Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2011. 33-43.

A herpályi uradalomtól a nagyközségig 1301 – 1876. In: Berettyóújfalu az újkőkortól napjainkig. Szerk.: Kállai Irén. Berettyóújfalu, 2011. 32-49.

Sárréti kurrentáló könyv: hivatali körlevelek a 19. század eleji Bihar vármegyéből. Szerk.: Brigovácz László – Petró Leonárd – Sándor Mária. A forráskiadásban közreműködött: Tóthné Varga Katalin, Török Péter. Berettyóújfalu, 2011.

Szerkesztett kötetek

Források O’sváth Pál sárréti csendbiztos életéhez (vál., sajtó alá, bev. és jegyz. Seres István; szerk.: Sándor Mária, Török Péter; ford. Varga Ferenc, ill. Bogya Pál. Berettyóújfalu, 2010. Források és Adatok Bihar Történetéhez 1. Sorozatszerk.: Török Péter.

Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010.