Korunk kutatói

Bényei Miklós

Személyes adatok

Név: Bényei Miklós

Születési hely, idő: Tiszaladány, 1943. január 5.

Elérhetőségek

E-mail: benyeim@freemail.hu

Levelezési cím: Debrecen, Hatvani István u. 3/B. 4032

Telefon: 06-30-5657748

Végzettség

MTA doktora (történettudomány, 2008)

történelem-könyvtár szak, 1966

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tudományos fokozat

Munkahely

nyugdíjas

Óradíjas oktatóként: Debreceni Egyetem

Informatikai Kara címzetes egyetemi tanár

korábban: Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár

igazgatóhelyettese (2005-ig)

Kutatási terület

19-20. századi magyar művelődés- és eszmetörténet, Debrecen és Hajdú-Bihar megye helytörténete (19-20. század),

könyvtár- és információtudomány (főként: helyismereti tevékenység, bibliográfia)

Publikációs lista

Magyar újjászületés : Hajdú-Bihar megye és Debrecen 1944. október 1945. április : Adatok, dokumentumok, bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. – Debrecen, 1970.169.

Csengery Antalról születésének 150. évfordulóján. In: Hajdú-bihari Napló, 1972. aug. 27. 5.

Adalékok Hajdú- és Bihar megye párttörténetéhez a Pártmunka 1945-1948. évi számaiban. In: Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez. Debrecen, 1972. 77-88.

Hajdú-Biharban történt 1968-1974 [Eseménynapló]. Debrecen, 1975. 393.

A „dr. Gombos nevezetű orvos” : Gombos Dániel és lexikona. In: Hajdú-bihari Napló, 1976. febr. 19. 14.p.

Népfrontmozgalom Hajdú-Bihar megyében 1937-1975: Bibliográfia és levéltári tájékoztató. Szerk.: Bényei Miklós. – Debrecen, 1976. 285.

Hajdú-Bihar megye munkásmozgalom-történetének irodalma 1945-1977. Bibliográfia. Debrecen, 1980. 212.

Bihar megyei észrevételek az 1827. évi tanügyi rendszeres bizottmány munkálatához. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve VIII. Debrecen, 1981. 19-32.

Zöld Sándor, 1913-1951. In: Pártélet, 1983. 5. sz. 92-94.

Beöthy Ödön művelődéspolitikai nézetei. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XII. Debrecen, 1985. 23-33.

A Hajdú.Bihar megyei sajtó negyven éve 1944-1984. In: A debreceni Déri Múzeum évkönyve 1983-84. Debrecen, 1985. 523-533.

Az első közös lap: Debrecen-Nagyváradi Értesítő, 1843-1902. In: Erdélyi Tükör, 1990. 1. sz. 23-24.

Sombory Imre bihari nemes levele Széchenyi Istvánhoz. In: Történeti és néprajzi tanulmányok. Debrecen, 1994. 333-335.

A hajdú-bihari településmonográfiák bibliográfiai tanulságai. In: Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Debrecen, 1994. 111-120.

Széchenyi István, a bihari katona: I. rész, 1820-1821. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXII. Debrecen,1995. 31-50.

Széchenyi István, a bihari katona: II. rész, 1823. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXIII. Debrecen, 1996. 93-118.

Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma 1896-1996. Válogatott bibliográfia. Debrecen, 1997. 280.

„Biharvármegye 1848-49-ben”. Hegyesi Márton (1846-1907) és könyve. In: Itt és Most, 6. sz. 1998. (március]. 4-7.

Adalékok Széchenyi István és Bihar vármegye reformkori kapcsolataihoz. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXIV. Debrecen, 1997. 87-107.

A parasztpolgárosodás útján: Derecske 1848-1914. In: Derecske története és néprajza. Derecske, 1998. 81-133.

Bibliográfiai tájékoztató: Derecske. In: Derecske története és néprajza. Derecske, 1998. 463-488.

Bihar vármegye alig ismert szabadsághőse: Szépszögi Ferenc. In: Rálátás, 2000. 2. sz. 1-5.

Két vitéz huszár : Széchenyi István és Simonyi József kapcsolata. In: Az Óbester ébresztése. Tanulmányok Simonyi Józsefről. Debrecen, 2001. 93-116.

Bibliográfiai tájékoztató. In: Konyár falukönyve. Debrecen, 2002. 709-742.

Bihar vármegye gyásza Széchenyi István halálakor. In: Hajdú.Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXIX. Debrecen, 2002-2003.149-165.

Egy elveszettnek hitt bihari néplap: a Falusi Könyvtár. In: Bihari Diéta V. – Berettyóújfalu, 2004. 100-107.

Széchenyi István és Beöthy Ödön kapcsolata, közös diétai küzdelmei. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXX. Debrecen, 2005. 161-174.

Széchenyi István az álmosdi keresztapa. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXXI. Debrecen, 2009. 91-116.

Adalékok Berettyóújfalu historiográfiájához. In: Bihari Diéta VI-VII. Berettyóújfalu, 2010. 83-89.

Széchenyi István és Bihar vármegye. Tanulmányok. Debrecen, 2010. 176.