Korunk kutatói

Bartha Ákos

Személyes adatok

Név: Bartha Ákos

Születési hely, idő: Budapest, 1982.07.10.

Elérhetőségek

E-mail: akosbartha@yahoo.com

Levelezési cím: 2089 Telki, Rózsa utca 19.

Telefon:

Végzettség

2001-2006: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem szak (ötéves osztatlan képzés, tanári képesítéssel)

2004-2010: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom szak (ötéves osztatlan képzés, tanári képesítéssel – egy év halasztással)

2008-2011: Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Gazdaság, társadalom és életmód alprogram (nappali képzés, téma: A két világháború közti falukutatás Magyarországon, témavezető: Dr. Timár Lajos)

Tudományos fokozat

PhD (2012)

Munkahely

Kutatási terület

– irodalomtörténet, életmódtörténet (20. század)

Publikációs lista

– Berettyóújfalu sajtóéletének szépirodalmi értékei 1920 előtt. In: Bihari Diéta VIVII. Szerk.: Kolozsvári István-Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 145-159.

– Berettyóújfalu XX. századi emlékezete Dr. Barcsay László emlékirataiban, Interdiszciplinaritás a régiókutatásban, szerk.: BARTHA Ákos – SZÁLKAI Tamás – SZENDREI Ákos, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 2011, 100-111. (elektronikus tanulmánykötet)

– „…Rend- és rangkülönbség nélkül…”: Szemelvények a berettyóújfalui folyóiratok szépirodalmi rovataiból (1867-1918), Összeállította, a szöveget gondozta és a bevezető tanulmányt írta: BARTHA Ákos, Debrecen, Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek IV., 2010.

– Élet Berettyóújfaluban a dualizmustól a rendszerváltozásig = Berettyóújfalu az újkőkortól napjainkig. szerk.: KÁLLAI Irén, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága – Berettyóújfalu Önkormányzata, Berettyóújfalu, 2011, 50-78.