Bibliográfia Z

Zilahy Lajos: A sárrétudvari nyelvjárás néhány sajátossága. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. 2001. 171–202.

Zsuzsanna К. Zoffmann: Die anthropologischen Funde der früh- und spät-Alföld-Linienbandkeramik in Ostungarn. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1983-84. 1985. 71-84.

Zoffmann Zsuzsanna, K.: A Hajdú-Bihar megyei újabb régészeti ásatásokról származó őskori embertani leletek. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2007. 2008. 45-52.

K. Zoffmann Zsuzsanna: A Körös kultúra új antropológiai leletei. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2010. 2011. 25-33.

Löfkovits Arthur – Zoltai Lajos: Ásatások, kutatások. In: Jelentés Debreczen szabad királyi város Múzeumának és Közművelődési Könyvtárának 1927. évi működéséről. 1928. 12- 20.

Zoltai Lajos – M. Nepper Ibolya – Sőregi János: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere. I. Bihar. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 5–27.

Ecsedi István – Löfkovits Arthur – Nagy József – Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen sz. kir. város Múzeumának 1921. évi működéséről és állapotáról. 1922. 6.

Zoltai Lajos: Jelentések Debreczen sz. kir. város Múzeumának és Közművelődési Könyvtárának 1922. és 1923. évi működéséről és állapotáról. 1924. 4.

Zoltai Lajos: Jelentések halmok megásatásáról. In: Jelentés Debreczen sz. kir. város Múzeuma 1910. évi működéséről és állapotáról. 1911. 36-48.

Zoltai Lajos: Jelentések múzeumunk 1909. évi ásatásairól. In: Jelentés Debreczen sz. kir. város Múzeuma 1909. évi működéséről és állapotáról. 1910. 29-46.

Ecsedi István – Löfkovits Arthur – Nagy József – Zoltai Lajos: A múzeum XVI. évi jelentése 1920-ról. In: Jelentések Debreczen sz. kir. város Déri Múzeuma 1918., 1919. és 1920. évi működéséről és állapotáról. 1921. 16-17.

Zoltai Lajos: Pajzsgyártó Benedek váradi főbíró elismervénye [a debreceni bírótól 1566-ban átvett fejrevaló ékességekről.]. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1934. 1935. 95.

Zoltai Lajos: Vidékiek beköltözése Debrecenbe 1540–1640 között. Közli: Radics Kálmán. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Szerk.: Radics Kálmán. 2004–2005. 289–323.

Zsupos Zoltán: Dokumentumok és cikkek a Bihari Független Kisgazdapárt megalakulásáról. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 237–253.

Zsupos Zoltán: „Szépen legel a Marosi gulyája…” – Folklór és valóság. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 255–271.

Zsupos Zoltán: Történeti és néprajzi adatok Méhkerékről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk.: Módy György. 1991. 213–229.