Bibliográfia W

Weiner Mihályné: Ónedények Hajdú-Bihar megyében. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1973. 1975. 335-360.

Wesselényi József: Biharvármegye szabályrendeletei valamint szabályrendelet erejével bíró egyéb határozatai. Berettyóújfalu, 1935.

Ditróiné Sallay Katalin – Pankotay Lászlóné – Weszprémy Barna: Spektrálanalitikai vizsgálatok szkíta bronz tárgyakon. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1969-1970. 1971. 689-733.

Wilhelm Sándor: Az Érmellék gerinces faunája. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008.  95–104. (DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.)

Wilhelm Sándor: Érmellék természeti viszonyai. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 21–26.