Bibliográfia N

Hajdú Zsigmond–Nagy Emese Gyöngyvér: „Biharország” neolitikuma. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 2–6.

Nagy Ibolya: A tiszántúli parasztság 1950-1980 közti életmódkutatásának új irányai. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 3. sz. 27-33.

Nagy István: A bihari térség és Bedő népesedési viszonyai a XX. század végén. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 1. sz. 24–35.

Ecsedi István – Löfkovits Arthur – Nagy József – Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen sz. kir. város Múzeumának 1921. évi működéséről és állapotáról. 1922. 6.

Ecsedi István – Löfkovits Arthur – Nagy József – Zoltai Lajos: A múzeum XVI. évi jelentése 1920-ról. In: Jelentések Debreczen sz. kir. város Déri Múzeuma 1918., 1919. és 1920. évi működéséről és állapotáról. (1921) 16-17.

Nagy Márta: A Hajdúbagos/Cehalut csoport leletei a Sebes-Körös vidékéről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2007. 2008. 25-44.

Nagy Sándor: Barsi Dénes levele Sinka István érdekében. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 293–296.

Szathmáry László – Nemeskéri János: A Debreceni Déri Múzeum neolit (eneolit) és rézkori csontvázleleteinek vizsgálata. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1975. (1976) 121-159.

Németh Péter: A hajdúvárosok és Bihar megyei települések középkoráról. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 29–34.

Németi János: Az északnyugat-romániai kelta kutatás rövid áttekintése. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1995-96. 1998. 151-157.

Nepper Ibolya,M.: Császárkori szarmata telep Biharkeresztes Ártánd-Kisfarkasdombon. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1981. 1983. 67-118.

Nepper Ibolya,M.: Császárkori szarmata telep Biharkeresztes Ártánd-Nagyfarkasdombon. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1982. 1984. 101-249.

Nepper Ibolya,M.: Dák leletek Biharkeresztes-toldi útfélről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1969-1970. 1971. 67-88.

Nepper Ibolya,M.: Gemmás csüngő a sárrétudvari hízóföldi honfoglaló temetőből. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2002-2003. 2003. 69-72.

Nepper Ibolya,M – Sz. Máthé Márta: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége 1969-1971 (Leletkataszter). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1971. 1972. 35-54.

Nepper Ibolya,M – Sz. Máthé Márta: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége 1972-1976 (Leletkataszter). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1977. 1978. 175-195.

Nepper Ibolya,M. – Sz. Máthé Márta: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége 1977-1980 (Leletkataszter). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1980. 1982. 95-115.

Nepper Ibolya,M. – Sz. Máthé Márta: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége 1981-1985 (Leletkataszter). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1985. 1986. 35-61.

 Nepper Ibolya,M. – Sz. Máthé Márta: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége 1986-1991 (Leletkataszter). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1991. 1993. 109-140.

Nepper Ibolya,M.: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége 1992-1999 (Leletkataszter). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1999. 2000. 51-104.

Nepper Ibolya, N: Kelta temető Körösszegapáti határában. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk. Héthy Zoltán. 1976. 7–33.

Nepper Ibolya,N: Megjegyzések a Körös csoport eszközkészletének vizsgálatához. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1968. 1970. 79-109.

Ibolya M.-Nepper: Neuere Gräberfelder aus der Landnahmezeit aus Hajdú-Bihar Komitat. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1991. 1993. 79-107.

Nepper Ibolya, N: Sárrétudvari és környéke a XIII. századig. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk.: Módy György. 1991. 13–61.

Nepper Ibolya, N. – Sőregi János – Zoltai Lajos: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere. I. Bihar. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 5–27.

„Nincsen nekönk több hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Kisebbségkutatási Könyvek, Szerk. Ifj. Barta János, Papp Klára, Budapest, 2004.

Novák László: Földrajz, település, építkezés. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület. 1994. 69–75.

Nyakas Miklós: A Báródság nemessége a XIX. század elején. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 191–216.

Nyakas Miklós: A báródsági nemes kerület rendtartása a XVIII. század végéről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 167–176.

Nyakas Miklós: Bihari hajdúság – korai kurucság. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2010. 2011. 73-77.

Nyakas Miklós: A bihari részek református egyházi javainak összeírása In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 105–123.

Nyakas Miklós: Bocskai és a hajdúk. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2005. 2006. 65-82.

Nyakas Miklós: Bocskai István bihari kihirdetésű egyéni nemeslevelei. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 108–114. (Bihari Dolgozatok 11.)

Nyakas Miklós: Sárrétudvari a török hódoltság kezdetétől a jobbágyfelszabadításig. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk.: Módy György. 1991. 83–117.

Nyakas Miklós: Querela Comitatus Bihariensis – Adatok a bihari hódoltság történetéhez a Várad eleste utáni időkből. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 181–190.

Nyíri Sándor – Barcsay László: Frontátvonulás Biharban – 1944. október. 60 éve élte túl a második világháborút Bihar megye. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 7–23. (Bihari Dolgozatok 11.)