Bibliográfia I

Istvánovics Eszter: Megjegyzések helytörténetírásunk jelenlegi helyzetéhez a Hajdú-Bihar megyei településmonográfiák régészeti tanulmányai alapján. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 23–28.

Iváncsics Nándor: Terménytartó vermek Berettyószentmártonban. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1958-59. 1960. 111-125.