SZŰCS SÁNDOR ADATBÁZIS

Ismertető az adatbázishoz

Szűcs Sándor etnográfus, író, múzeumigazgató, a Sárrét tudósa. A „három föld” – Sárrét, Kunság, és a Hajdúság – krónikása, az Alföld régi életformáinak (különösen a pásztorok és a pákászok életének), hiedelmeinek néprajzi megörökítője volt. Hagyatékának jelentős részét a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum őrzi.

Szűcs Sándor 1903. október 23-án született Biharnagybajomban, kisnemesi családban. Elemi iskoláit szülőfalujában, a polgárit magántanulóként végezte, majd Debrecenben tanult a kereskedelmi középiskolában. Az érettségit követően iratkozott be a debreceni tudományegyetemre, ahol 1930-ban végezte el a földrajz-történelem szakot. 1930–1935 között a Debreceni Egyetemi Földrajzi Intézetében Mileker Rezső professzor mellett volt gyakornok.

Az 1930-as években ismerkedett meg Györffy Istvánnal, akit egész életében mesterének tartott. Bekerült a magyar néprajzkutatók nagy családjába, valamint a népi írók is felfigyeltek rá. 1946–1949 között ő hívta életre a Sárréti Népfőiskolát, melynek igazgatója is lett Bihartordán. Az intézmény megszűnését követően pedig a szülői háznál gazdálkodott. 1952-től 1963-ig – nyugdíjba vonulásáig – a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatói teendőit látta el. Nyugdíjas éveit Biharnagybajomban töltötte, ahol 1982-ben hunyt el.

Az 5146 rekordot tartalmazó adatbázis Szűcs Sándor iratait, rajzait tartalmazza. Hagyatékában fennmaradt levelezése a magyar tudományos élet olyan kiválóságaival való kapcsolatát bizonyítja, mint a földrajzos tanszékvezető professzor Mileker Rezső, Mendöl Tibor, Kádár László. Továbbá említhetjük a néprajztudomány több kiválóságát: Fél Editet, Ortutay Gyulát, Szendrey Ákost, Vargyas Lajost, Gunda Bélát, Diószegi Vilmost, Bálint Sándort, az erdélyi Faragó Józsefet és másokat, akik megkeresték gratuláló leveleikkel vagy éppen saját munkáikhoz kértek segítséget, adatot. Szoros kapcsolat fűzte a Sárréti Népi Együtteshez és a vidék népzenekutatójához Csenki Imréhez. Mándoky Kongur István a kiváló turkológus nagyszámú levele a Szűcs Sándorhoz fűződő barátságról tanúskodik. Igazi kitartó barátai voltak élete alkonyán, egyre inkább visszavonuló világában: Dorogi Márton, Balassa Iván, Molnár Balázs, Kaposvári Gyula, Molnár József és a hagyatékot leltározó Dankó Imre.

Az adatrögzítés projektvezetője: Győrfi Lajos múzeumvezető (Karacs Ferenc Múzeum)

Az adatokat visszaellenőrizte: Szőke Richárd Rajmond történész-muzeológus (Bihari Múzeum)

Az adatbázist készítette és az adatokat migrálta: Katona Péter levéltári informatikus (MNL HBVL)

Az adatbázissal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a biharimuzeum@biharimuzeum.hu címre várjuk.

Az adatbázis a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumának 650132/00014 azonosítójú Berettyóújfalui Járás Bihar Vármegye egykori történetiségének feldolgozására interdiszciplináris kutatás, tanulmányok, monográfia, konferencia megvalósítására című pályázatának köszönhetően jöhetett létre.

© A Szerzők, Bihari Múzeum