V

V. Matolcsi Mária: Amiről az anyakönyv mesél. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 159-165.

Vargáné Matolcsi Mária: Amiről az anyakönyv mesél. Szentpéterszeg demográfiai jellemzői 1853–1867 között a református anyakönyv bejegyzései alapján. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 155–165. (Bihari Dolgozatok 11.)

V. Matolcsi Mária: Függelék – Bihar vármegye irodalmi alakjai. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 138–168.

Varga Zsuzsanna: A Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekérvényesítési küzdelmei a korai Kádár-korszakban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV. Szerk.: Radics Kálmán. (1997). 239–273.

Vaskó László: A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság iskolapolitikája megyénkben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk.: Gazdag István. (1978). 103–125.

Vezendiné Borbély Margit – Papp Gyula: Berettyóújfalu válogatott bibliográfiája 1979–2004. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 181–194. (Bihari Dolgozatok 11.)

Virágh László: Kötelező beszolgáltatás Hajdú-Biharban 1950 és 1956 között. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIV. Szerk.: Gazdag István. (1987). 135–149.

Vörös Károly: Hajdú-Bihar megye újabb helytörténetírása (Tapasztalatok és problémák). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. (1975). 119–131.