BERETTYÓÚJFALU ÉS BERETTYÓSZENTMÁRTON VÁLASZTÓI ADATBÁZISA – 1929

Ismertető az adatbázishoz

A 3719 rekordot tartalmazó adatbázis 421 berettyószentmártoni és 3298 berettyóújfalui választópolgár adataiból épül fel, melyek az 1929. évre érvényes választói névjegyzékben kerültek összeírásra. A névjegyzékben szerepel a választó neve, születési évszáma, születési helye foglalkozása, lakhelye és választójogosultságának alapja.

Az 1925. évi XXVI. számú törvénycikk volt a Horthy-rendszer első választójogi törvénye, melynek alapjául az 3100/1922. számú miniszterelnöki rendelet, avagy a Bethlen-féle választójogi rendelet szolgált, azonban a törvényerőre emelés következtében szűkítették a választók körét: eszerint minden 24 év feletti, legalább 10 év magyar állampolgársággal rendelkező, 2 éve helyben lakó, 4 elemi végzettséggel rendelkező férfi, valamint minden 30 év feletti, legalább 10 év magyar állampolgársággal, 2 év helyben lakással és 6 elemi végzettséggel rendelkező nő szavazhatott. Az egy helyben lakás tekintetében annyit megengedett a rendelet, hogy egyszeri költözésnél, elfogadták az előző lakhelyén töltött éveket is. Kivételt képeztek ez alól a tisztviselők, tanárok, lelkészek, akiknek bármilyen rövid időtartam is elegendő lehetett a jogosultsághoz.

Bizonyos esetekben életkoruktól függetlenül felvételt nyertek a választók közé férfiak és nők egyaránt. Azok a férfiak, akik már az 1918-as választói névjegyzékben is szerepeltek, úgynevezett „régi jogon” ismét élhettek választójogukkal. Nők számára elég volt négy elemivel rendelkezni, amennyiben legalább három törvényes gyermeke volt életben az összeíráskor és ezek közé beleszámították a háborúban elesetteket is, illetve a saját vagyonnal rendelkezőkkel is kivétel tett a rendelet. Nemtől és életkortól függetlenül szavazójogot biztosított az egyetemi vagy főiskolai végzettség.

Nem gyakorolhatták választójogukat a fegyveres erők, a csendőrség, a rendőrség és a vámőrség tényleges szolgálatban álló tagjai, valamint kizártak a választójogból minden olyan személyt, aki gondnokság, csődeljárás vagy erkölcsrendészeti ellenőrzés alatt állt. Ezen kívül, aki közsegélyből élt, aki bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt ítéltek el, és akinek a politikai jogai gyakorlását felfüggesztették, szintén nem vehetett részt a voksoláson.

Bár nagy precizitást vártak a választói névjegyzék összeírásakor, számos elírás és tévesztés történt, amelyek nem kerültek javításra és Bihar Vármegye Központi Választmánya az 1928. november 6-án, Berettyóújfaluban tartott ülésén ebben a formában fogadta el a véglegesnek tekintett listát.

Az irat lelőhelye: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára IV.403.b 40. k.

Az adatokat rögzítette: Erős Anna, Fegyverné Marczin Vanda, Kondor Beáta (Bihari Múzeum)

Az adatokat visszaellenőrizte: Szőke Richárd Rajmond történész-muzeológus (Bihari Múzeum)

Az adatbázist készítette és az adatokat migrálta: Katona Péter levéltári informatikus (MNL HBVL)

Az adatbázissal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a biharimuzeum@biharimuzeum.hu címre várjuk.

Az adatbázis a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumának 650132/00014 azonosítójú Berettyóújfalui Járás Bihar Vármegye egykori történetiségének feldolgozására interdiszciplináris kutatás, tanulmányok, monográfia, konferencia megvalósítására című pályázatának köszönhetően jöhetett létre.

© A Szerzők, Bihari Múzeum