BERETTYÓÚJFALU ÉS BERETTYÓSZENTMÁRTON VÁLASZTÓI ADATBÁZISA – 1922

Ismertető az adatbázishoz

A 3095 rekordot tartalmazó adatbázis 404 berettyószentmártoni és 2691 berettyóújfalui választópolgár adataiból épül fel, melyek az 1922. évi nemzetgyűlési választás alkalmával kerültek összeírásra. A névjegyzékben szerepel a választó neve, születési évszáma, foglalkozása, lakhelye és választójogosultságának alapja.

A 3100/1922. számú miniszterelnöki rendelet szabályozta az 1922-es nemzetgyűlési választások lebonyolítását, amely során ismét a nyílt szavazás váltotta fel az 1920-ban, egy ízben alkalmazott titkos szavazás gyakorlatát. A rendelet szigorúbb követelményeket fogalmazott meg a választójogosultsággal kapcsolatban, mint a korábban alkalmazott jogszabály: eszerint minden 24 év feletti, legalább 10 év magyar állampolgársággal rendelkező, 2 éve helyben lakó, 4 elemi végzettséggel rendelkező férfi, valamint minden 30 év feletti, legalább 10 év magyar állampolgársággal, 2 év helyben lakással és 6 elemi végzettséggel rendelkező nő szavazhatott. Az egy helyben lakás tekintetében annyit megengedett a rendelet, hogy egyszeri költözésnél, elfogadták az előző lakhelyén töltött éveket is. Kivételt képeztek ez alól a tisztviselők, tanárok, lelkészek, akiknek bármilyen rövid időtartam is elegendő lehetett a jogosultsághoz.

Bizonyos esetekben életkoruktól függetlenül felvételt nyertek a választók közé férfiak és nők egyaránt. Férfiak számára ilyen kedvezményt jelenthetett az I. világháborúban tett szolgálatukkal szerzett vitézségi érem vagy Károly-csapatkereszt, valamint az 1918-as választói névjegyzékben szereplők úgynevezett „régi jogon” ismét élhettek választójogukkal. Nők számára elég volt négy elemivel rendelkezni, amennyiben legalább három törvényes gyermeke volt életben az összeíráskor és ezek közé beleszámították a háborúban elesetteket is, illetve a saját vagyonnal rendelkezőkkel is kivétel tett a rendelet. Nemtől és életkortól függetlenül szavazójogot biztosított az egyetemi vagy főiskolai végzettség.

Nem gyakorolhatták választójogukat a fegyveres erők, a csendőrség, a rendőrség és a vámőrség tényleges szolgálatban álló tagjai, valamint kizártak a választójogból minden olyan személyt, aki gondnokság, csődeljárás vagy erkölcsrendészeti ellenőrzés alatt állt. Ezen kívül, aki közsegélyből élt, aki bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt ítéltek el, és akinek a politikai jogai gyakorlását felfüggesztették, szintén nem vehetett részt a voksoláson.

Bár nagy precizitást vártak a választói névjegyzék összeírásakor, számos elírás és tévesztés történt, amelyek nem kerültek javításra és Bihar Vármegye Központi Választmánya az 1922. április 24-én, Berettyóújfaluban tartott ülésén ebben a formában fogadta el a véglegesnek tekintett listát.

Az irat lelőhelye: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára IV.403.b 17. k.

Az adatokat rögzítette: Szőke Richárd Rajmond történész-muzeológus (Bihari Múzeum)

Az adatokat visszaellenőrizte: Mezei Milán történész-muzeológus (Bihari Múzeum)

Az adatbázist készítette és az adatokat migrálta: Katona Péter levéltári informatikus (MNL HBVL)

Az adatbázissal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a biharimuzeum@biharimuzeum.hu címre várjuk.

Az adatbázis a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumának 650132/00014 azonosítójú Berettyóújfalui Járás Bihar Vármegye egykori történetiségének feldolgozására interdiszciplináris kutatás, tanulmányok, monográfia, konferencia megvalósítására című pályázatának köszönhetően jöhetett létre.

© A Szerzők, Bihari Múzeum