S

 

Sóki Béla: Magyar nyelvű oktatás az Érmelléken. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 127–130.

Süli-Zakar István – Pénzes János: Észak-Bihar közigazgatási kérdései. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 42–65. (Bihari Dolgozatok 11.)

Surányi Béla: Adatok Hajdú-Bihar megye és Debrecen két világháború közötti szarvasmarha-tenyésztéséhez. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. Szerk.: Gazdag István. (1991). 95–111.

Szabó László: Energianövények telepítésének lehetőségei az Érmellék területén. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008. (DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.) 105–121.

Szálkai Tamás: Adalékok a sárréti armalista nemesség demográfiai és gazdasági viszonyainak elemzéséhez (1758/59–1792). In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 91-99.

Szálkai Tamás: Az albisi Zólyomi család története. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 43-56.

Szendrei Ákos: A berettyóújfalui nemzetőrség megszervezése 1848 nyarán. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 127-144.

Szendrey István: Derecske a hajdúk letelepítéséig. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. (1975). 5–17.

Szendrey István: Derecske hajdúváros. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve III. Szerk.: Gazdag István. (1976). 149–159.

Szendrey István: Derecske a török kiűzése utáni időkben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk.: Gazdag István. (1977). 145–161.

Szerdahelyi Zoltán: Adalékok a micskei uradalom gazdálkodásának történetéhez a XVIII. században. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk.: Radics Kálmán. (2002–2003). 85–109.

Szerdahelyi Zoltán: Szemelvények a Baranyi család XVIII. századi történetéből – a „Baranyi-per”. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Szerk.: Radics Kálmán. (2004–2005). 89–104.

Szilágyi Zsolt: Berettyóújfalu és a Sárrét kapcsolatrendszere. A történeti földrajzi nézőpont egyik lehetséges olvasata. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 101-126.

Szilágyi Ferenc: Érmellék. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008. (DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.) 9–24.

Szűcs Ernő: Törekvések a tulajdonviszonyok megváltoztatására Hajdú-Bihar megye iparában (1944–1946). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. Szerk.: Gazdag István. (1983). 17–33.

Szűcs Ernő: Az üzemtörténetírás levéltári forrásai Hajdú-Bihar megyében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. (1975). 165–181.