P

Papp Gyula–Vezendiné Borbély Margit: Berettyóújfalu válogatott bibliográfiája 1979–2004. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 181–194. (Bihari Dolgozatok 11.)

Papp Klára: Adatok a bihari Csáky uradalmak birtoktörténetéhez és jobbágyviszonyaihoz. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XII. Szerk.: Gazdag István. (1985). 53–67.

Papp Klára: Balkáni kereskedők a XVIII. századi Bihar megyében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIV. Szerk.: Gazdag István. (1987). 11–29.

Papp Klára: Bihar vármegye magánföldesúri birtokai a XVIII. század első felében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979). 111–127.

Papp Klára: A bihari Csáky birtokok gazdálkodása a XVIII. században. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk.: Radics Kálmán. (2002–2003). 45–69.

Papp Klára: Együttélő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusai a XVIII. századi Bihar megye mezővárosaiban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVI. Szerk.: Gazdag István. (1989). 21–33.

Pásti Judit: Bihar vármegye főispánjai. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979). 163–171.

Pásti Judit: Konyár község gazdasági életének főbb kérdései a XIX. század második felében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IX. Szerk.: Gazdag István. (1982). 59–73.

Pásti Judit: Tagosítás Konyáron a XX. század elején. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XI. Szerk.: Gazdag István. (1984). 41–53.

Pénzes János – Süli-Zakar István: Észak-Bihar közigazgatási kérdései. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 42–65. (Bihari Dolgozatok 11)

Perjés Géza: Bihar megye 1728. évi adóösszeírásának gépi feldolgozása. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979). 33–111.

Petró Leonárd: Az érmelléki nemesség vagyoni tagolódása a XIX. század első felében. Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 63–78.

Petró Leonárd: Tisza Lajos, a bihari adminisztrátor. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 59-75.