M

Major Zoltán László: Adatok Bihar megye levéltárának történetéhez és tevékenységéhez a 19. század második felében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Szerk.: Radics Kálmán. (2001). 139–157.

Major Zoltán László: Adatok Bihar vármegye levéltárának történetéhez és tevékenységéhez a 19. század első felében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV. Szerk.: Radics Kálmán. (1998). 51–75.

Major Zoltán László: Adatok a Bocskai-hagyományokhoz Hajdú és Bihar megyékben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Szerk.: Radics Kálmán. (2004–2005). 47–70.

Major Zoltán László: Adatok Hajdú és Bihar megyék községeinek iratkezeléséhez az 1920–1945 közötti időszakban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV. Szerk.: Radics Kálmán. (1997). 193–217.

Major Zoltán László: Adatok Hajdú és Bihar megyék községi iratanyagának és irattárainak helyzetéhez az 1944–1950 közötti időszakban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIX. Szerk.: Gazdag István. (1992). 165–179.

Major Zoltán László: Erkölcsi problémák és bűncselekmények adatai a XVIII. század első felében Bihar vármegyében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Szerk.: Radics Kálmán. (1996). 39–67.

Matolcsi Mária, V.: Függelék – Bihar vármegye irodalmi alakjai. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 138–168.

Mervó Zoltánné: Adatok Bihar megye népoktatásának történetéhez 1868–1876. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VIII. Szerk.: Gazdag István. (1981). 49–63.

Mervó Zoltánné: Az egységes állami iskolarendszer megszervezése a felszabadult Bihar megyében (1944. október–1948). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979). 149–163.

Mervó Zoltánné: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Adattára a kutatás szolgálatában. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVI. Szerk.: Gazdag István. (1989). 151–161.

Mervó Zoltánné: Az iskolatörténeti kutatás levéltári forrásai. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk.: Gazdag István. (1977). 193–205.

Mervó Zoltánné: A két forradalom egészségügyi- és szociálpolitikai tevékenysége megyénkben 1918–1919. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk.: Gazdag István. (1978). 173–195.

Miru György: Batthyány Lajos az első felelős magyar miniszterelnök. A kormányzati felelősség és a magyar alkotmány reformja. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 37-57.

Módy György: Újabb adat Báthory Gábor által megadományozott hajdúkról. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. (1975). 17–25.

Mujacsics Levente: Bihar vármegye gazdasága Trianon előtt. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 24–34. (Bihari Dolgozatok 11.)