G

Gavrucza Tibor: Volt egyszer egy Érmellék. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 15–20.

Gazdag István: Bihar vármegye mezőgazdasága az első világháború előestéjén. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XI. Szerk. Gazdag István. (1984). 177–185.

Gazdag István: Fejezetek Bihar vármegye levéltárának feudális kori történetéhez. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IX. Szerk.: Gazdag István. (1982). 191–203.

Gazdag István: Hajdú és Bihar megyék gazdaságtörténetének néhány kérdése az első világháború éveiben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk.: Gazdag István. (1978). 5–21.

Gazdag István: A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődésének áttekintése Hajdú-Bihar megyében 1949–1956 között. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. (1975). 91–119.

Gorun-Kovács Blanka: A diószegi és a székelyhídi görög-katolikus kereskedők 1740-es császári oklevele. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. (2004–2005). Szerk.: Radics Kálmán. 245–254.