Dr. Nyakas Miklós

Személyes adatok

Név: Dr. Nyakas Miklós

Születési hely, idő: Gyula, 1942 09. 16..

Elérhetőségek

E-mail: nymiklos@freemail.hu

Levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Gombos A. u. 22.

Telefon: 52/227-602; 06 30 5068 982

Végzettség: Tudományegyetem

Munkahely: nyugdíjas

Kutatási terület

– Hajdúság, Hajdúkerület, Bihar vármegye, Partium története

Publikációs lista

Sillye Gábor – A szabadságharc kormánybiztosa, a Hajdúkerület utolsó főkapitánya 1817-1894  (1980), Hajdúböszörmény sajtótörténete. 1982. 76. p.; Csorba Sándorral közösen: A Kölcsey-család geneológiája és – címere. A Kölcsey Társaság Füzetei 5. 1993.) Hajdúkerületi statútumok 1696/8 – 1844 (Studia Oppidorum Haidonicalium X.) Hajdúböszörmény, 2003. A hajdúvárosok katonai szerepének alakulása a 17. század második felében (Studia Agriensia 14. Eger, 1993. 177-192. p.; Hajdú vármegye létrejötte (1983), Böszörmény a múló időben (2000), Eltűnt iratok nyomában. Egy hajdanvolt kiváltságolt kerület, a Báródság (2001), A Hajdúvárosok a magyar diétán 1792-1848 (2002), A bihari kishajdú városok története. (2005). Szerkesztettem a Hajdúsági Múzeum Évkönyveit, a Hajdúsági Közlemények c. sorozatot, a Studia Oppidorum Haidonicalium c. kismonográfia sorozatot, illetve a Hajdú – Bihar megye gondozásában megjelenő, s a Bocskai Szabadságharc Négyszáz Éve c. sorozatot.