Honismereti pályázat

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület írott forrásokon alapuló dolgozatok készítésére hirdet pályázatot Bihar és Hajdú vármegyék, Hajdú-Bihar Megye és településeire vonatkozóan, honismereti-helytörténeti témákban, eddig még nem publikált anyaggal.

A dolgozat leadási határideje: 2013. október 1.

Eredményhirdetés: 2013. november 19-én a Levéltári Napok megnyitóján.

Terjedelem: kb. l ív (12-es betűméret, 1,5 sortávolsággal gépelve, vagy 40.000 leütés)

Papír alapon (4001 Debrecen, Pf: 39.), vagy elektronikusan ((leveltar@hbml.hu) is beadható.

Az első három helyezett díjazásban és könyvjutalomban részesül, az arra érdemes dolgozatokat a bíráló bizottság javaslata alapján a levéltár Évkönyvében megjelentetjük.

Díjazás:

I. díj    25 000 Ft értékű könyvutalvány,

II. díj   15.000 Ft értékű könyvutalvány,

III. díj  10.000 Ft értékű könyvutalvány.

A dolgozatokat szakértő bizottság bírálja el.

A pályázatban nem vehetnek részt az Magyar Nemzeti Levéltár jelenlegi és volt munkatársai, valamint a történelem-, irodalom- és nyelvtudomány területén tudományos fokozattal rendelkezők.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában (IV. em., illetőleg telefonon: 52/503-296)

Debrecen, 2013. április 1.

 

 

Dr. Papp Klára                                                     Szendiné dr. Orvos Erzsébet

a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni                           mb. levéltárigazgató

Honismereti Egyesület elnöke