Dávid –

Dávid Zoltán: Az 1738/43. évi pestis pusztítása Bihar megyében. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1969-1970. 1971. 181-200.

Détshy Mihály: A pocsaji Rákóczi-udvarház. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 93–122.

Ditróiné Sallay Katalin – Pankotay Lászlóné – Weszprémy Barna: Spektrálanalitikai vizsgálatok szkíta bronz tárgyakon. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1969-1970. 1971. 689-733.

Dóka Klára: A Körös-vidék helytörténeti forrásai az Országos Vízügyi Levéltárban: a Körös-vidéki vízitársulatok iratai, 1851–1948. In: Levéltári Szemle, 29. (1979) 3. sz. 415–424.

Dokumentumok a szövetkezeti mozgalom Hajdú-Bihar megyei történetéhez. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1977. 199. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 10.)

Dudás Miklós: A barna kánya (Milvus migrans) fészkelő állományának lassú regressziója a Tiszántúlon a múlt század elejétől napjainkig. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2007. 2008.8-16.

László Papp – Miklós Dudás: Data on Botanical Values of Central and South Nyírség and their Vicinity. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1989-90. 1992. 7-35.

Sándor István – Dudás Miklós: Nappali ragadozómadárfajok állománynagyságának alakulása 1976-1984. között Hajdú-Bihar megyében. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1994. 1996. 25- 40.

Duka István Levente: Érmelléki szőlőkultúra, borászat. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 115–126.

Dukrét Géza: Hozzászólás a Biharnagybajom történelme és néprajza című monográfiához. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 127–131.

Dukrét Géza: Az ülőrokka vagy gyalogrokka és a vele kapcsolatos szokások a bihari Siteren. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. (2001). 37–59.