Dala – Dani

Dala Sára: Molnár Ambrus sápi mondagyűjteménye. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 2. sz. 24–26.

Dám László: Anyag, szerkezet és forma a Nagy-Sárrét népi építkezésében. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1972. 1974. 345-377.

Dani János: A Berettyó-völgy középső bronzkori erődített tell-településeinek társadalmi vonatkozásai. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2007. 2008. 17-21.

Dani János: A Berettyó-völgy középső bronzkori erődített tell-településeinek társadalmi vonatkozásai. Képmelléklet. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2008-2009. 2010. 171-176.

Dani János–Szilágyi Krisztián: Előzetes jelentés a Berettyóújfalu-Nagy Bócs-dűlő lelőhelyen 2004–2005 során végzett megelőző feltárásról. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. (2006). 7–28.