Pásti –

László Papp – Miklós Dudás: Data on Botanical Values of Central and South Nyírség and their Vicinity. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1989-90. 1992. 7-35.

Pásti Judit: Bihar vármegye főispánjai. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979). 163–171.

Pásti Judit: Konyár község gazdasági életének főbb kérdései a XIX. század második felében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IX. Szerk.: Gazdag István. (1982). 59–73.

Pásti Judit: Tagosítás Konyáron a XX. század elején. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XI. Szerk.: Gazdag István. (1984). 41–53.

Patay Pál: Az Érmelléki Tractus harangjai 1825 körül. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1966-67. 1968. 305-317.

Patay Pál: Három bronz üst. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1979. 1981. 59- 79.

Patay Pál–Módy György: A herpályi monostor XII. század vég harangja. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1995-96. 1998. 159-164.

Patay Pál: Jártam mint régész Hajdút meg Bihart. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2005. 2006. 471-477

Patay Pál: A magyarhomorogi rézkori temető. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1975. 1976. 173-254.

Patay Pál: Tanulmányok Debrecen vidékének rézkoráról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1957. 1958. 15-26.

Pénzes János – Süli-Zakar István: Észak-Bihar közigazgatási kérdései. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 42–65. (Bihari Dolgozatok 11)

Perjés Géza: Bihar megye 1728. évi adóösszeírásának gépi feldolgozása. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979). 33–111.

Péter Imre: Egy élet Sárrétért. Szűcs Sándor emlékezete. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. (1982). 299–301

Péter Imre: A festő és képíró Erdélyi József. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. (2006). 135–140.

Péter Imre: A régi vízivilág kéziratos emlékei. Vízszabályozási munkák Biharban és a Sárréten. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. (2006). 61–80.

Péter Imre: A Sárréti Népfőiskola. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. (1982). 191–223.

Petró Leonárd: Az érmelléki nemesség vagyoni tagolódása. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXI. Szerk.: Radics Kálmán. (2006–2009). 143–165.

Petró Leonárd: Az érmelléki nemesség vagyoni tagolódása a XIX. század első felében. Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 63–78.

Petró Leonárd: Tisza Lajos, a bihari adminisztrátor. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 59-75.

Petrovszki Ildikó: Népi táplálkozás Biharkeresztesen a XX. században. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. (2011). 135–182.

A pusztai ölyv (Buteo rufinus) előfordulása és fészkelése a Hortobágyi Nemzeti Park működési területén. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2006. 2007. 11-16.