Pálinkás – Papp

Pálinkás Patrícia: Berettyószentmárton földrajzi nevei. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk.: Módy György. (1991). 231–283.

Ditróiné Sallay Katalin – Pankotay Lászlóné – Weszprémy Barna: Spektrálanalitikai vizsgálatok szkíta bronz tárgyakon. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1969-1970. 1971. 689-733.

Pántya Julianna: A kettősbirtokosság Bihar vármegyében az I. világháború után. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 80–86.

Papp Antal: Osváth Pál munkájának földrajzi értékelése. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. (1978). 250–253.

Papp Gyula–Vezendiné Borbély Margit: Berettyóújfalu válogatott bibliográfiája 1979–2004. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 181–194. (Bihari Dolgozatok 11.)