A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV.

A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV.

Szerk.: Kállai Irén–Sándor Mária.

Berettyóújfalu, 2009

Bél Mátyás: Bihar vármegye leírása (fordította: P. Szalay Emőke, jegyzetekkel ellátta Csorba Csaba).

Sándor Mária–Török Péter: Rebeka néni szakácskönyve – Egy százesztendős kéziratos receptgyűjtemény Csökmőről.

Török Péter: Bihar vármegye 1706. évi limitatiója.

Seres István: Források Zöld Marci életéhez – A betyár első bűnperének iratai 1810-ből.

Vajda Mária: A szőlőművelés szokáshagyományai Álmosdon.

Magyari Márta: Görög katolikus húsvéti hagyományok Létavértesen.

Kolozsvári István: Egy bihari falu építészeti hagyományainak átalakulása a XX. században – Pocsaj népi építészete és változó faluképe.

Bakó Endre: Egy bihari polihisztor – Simon István élete.

Csorba Csaba: Emlékezés Jakó Zsigmondra (1916–2008).

Csorba Csaba: Emlékezés Dankó Imrére (1922–2008).

Kállai Irén–Sándor Mária: A Bihari Múzeum három éve: 2006–2008.