A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII.

A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII.

Szerk.:  Módy György.

Berettyóújfalu, 1991

 

 

Balla Lajos: Studia Dacica II.

M. Nepper Ibolya: Sárrétudvari és környéke a XIII. századig.

Módy György: Udvari története a XVI. század derekáig.

Nyakas Miklós: Sárrétudvari a török hódoltság kezdetétől a jobbágyfelszabadításig.

Kováts Zoltán: Darvas, Furta, Vekerd és Zsáka népességfejlődése a XVIII. századtól napjainkig.

Varga Gyula: A paraszti élet körvonalai a XVIII. század első felében egy protokullum tükrében.

Zsupos Zoltán: Történeti és néprajzi adatok Méhkerékről.

Pálinkás Patrícia: Berettyószentmárton földrajzi nevei.