A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V.

A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V.

Szerk. Módy György

Berettyóújfalu, 1986

Kovács Gábor: Madártani megfigyelések a Hosszúpályi, Konyár és Esztár környékének szikes tavain (1969–1984).

Szincsák Jnos: A hencidai Csere-erdő.

Kováts Lajos: Az Érmellék gólyaállománya 1984-ben és annak változása 1968–1984 között.

Kalicz Nándor–Raczky Pál: Ásatások Berettyóújfalu-Herpály neolitikus és bronzkori tell-településen 1977–1982 között I. Újkőkor (Neolitikum).

Sz. Máthé Márta: Ásatások Berettyóújfalu-Herpály neolitikus és bronzkori tell-településen 1977–1982 között II. Bronzkor.

Módy György: Zsáka és környéke a XVIII. századig.

Cennerné Wilhelmb Gizella: Zsáka vára.

Nyakas Miklós: Querela Comitatus Bihariensis – Adatok a bihari hódoltság történetéhez a Várad eleste utáni időkből.

Nyakas Miklós: A Báródság nemessége a XIX. század elején.

Molnárné Mayer Mária: Mutatvány Pesty Frigyes Bihar megyei helynévgyűjtéséből.

Zsupos Zoltán: Dokumentumok és cikkek a Bihari Független Kisgazdapárt megalakulásáról.

Zsupos Zoltán: „Szépen legel a Marosi gulyája…” – Folklór és valóság.

Tarsoly László: Körösszakál földrajzi nevei.

Bakó Endre: Kollányi Boldizsár arcképéhez.