A Bihari Múzeum Évkönyve III.

A Bihari Múzeum Évkönyve III.

Szerk. Héthy Zoltán

Berettyóújfalu, 1982

 

 

Kovács Gábor: Téli énekesmadarak vizsgálata Bihar és Hortobágy szikesein.

Szathmáry László: A bihardancsházi trepanált koponya.

Balla Lajos: A daciai telepítések és jelentőségük.

Mesterházy Károly: Honfoglaláskori nyereg Ártándról.

Rácz Zoltán: Szempontok Monostorpályi Árpád-kori templomának értékeléséhez.

Módy György: Fancsika, egy XVI. század végén elpusztult észak-bihari falu.

Détshy Mihály: A pocsaji Rákóczi-udvarház.

Karacs Zsigmond: Adatok a Földes határába olvadt Mezőszentmiklós birtoklástörténetéhez.

Csatári Bálint: A Sárrét falvainak középkori településrendje és annak változásai.

Balassa Iván: Adatok Báránd XVIII. századi történetéhez.

Nyakas Miklós: A báródsági nemes kerület rendtartása a XVIII. század végéről.

Sándor Mihályné: Két szőlőskerti törvény és jegyzőkönyv Berettyóújfaluban.

Péter Imre: A Sárréti Népfőiskola. 1

Dankó Imre: A vasfű (Verbana officinalis L.) a sárréti néphagyományban.

Fehér Ágnes: A hagyományos családmodell átalakulása egy bihari falu (Tépe) társadalmában.

Kálnási Árpád: Mezőpeterd földrajzi nevei.

Bakó Endre: Nadányi Zoltán szigligeti levelei.

Héthy Zoltán: Összefoglaló jelentés a Bihari Múzeum 1979–1981. évi működéséről.

Péter Imre: Egy élet Sárrétért. Szűcs Sándor emlékezete.