A Bihari Múzeum Évkönyve II.

 

A Bihari Múzeum Évkönyve II.

Szerk.: Héthy Zoltán

Berettyóújfalu, 1978

 

 

M. Nepper Ibolya–Sőregi János–Zoltai Lajos: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere. I. Bihar.

Mesterházy Károly: A sárrétudvari (biharudvari) X–XI. századi temetők.

Szathmáry László: Bilaterális aszimmetria-vizsgálatok az ártándi IX. népesség alsóvégtag-elemein.

Bél Mátyás: Bihar megye leírása. Fordította: P. Szalay Emőke, jegyzetekkel ellátta Csorba Csaba.

Molnár Ambrus: Adatok a körösszegi uradalom XVII. századi történetéhez.

Kilián István: Menszáros Károly nagykereki gazdaságának inventáriuma 1837-ből.

Módy György: Egy angol utazó 1850 februárjában Bihar megyében és Nagyváradon.

Ruszoly József: Megtámadott képviselőválasztások Bihar vármegyében (1861–1913).

Ácsné Dankó Éva: Emberi erővel történő teherhordás az észak-bihari síkságon, a századforduló idején.

V. Szathmáry Ibolya: Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a berettyóújfalui néphagyományban.

Héthy Zoltán: Osváth Pál és fő műve.

Papp Antal: Osváth Pál munkájának földrajzi értékelése.

Varga Gyula: Osváth Pál sárréti járás leírásának agrártörténeti jelentősége.

Ujváry Zoltán: Osváth Pál és a folklór.

Masits László: Lyka Károly, Móricz Zsigmond és Veres Péter ismeretlen levelei Gáborjáni Szabó Kálmánhoz.

Nagy Sándor: Barsi Dénes levele Sinka István érdekében.

Héthy Zoltán: Összefoglaló jelentés a Bihari Múzeum 1976–1978. évi működéséről.