A Bihari Múzeum Évkönyve I.

A Bihari Múzeum Évkönyve I.

Szerk.: Héthy Zoltán

Berettyóújfalu, 1976

M. Nepper Ibolya: Kelta temető Körösszegapáti határában.

Balla Lajos: Dacia az Antoniusok idején.

Módy György–Kozák Károly: A herpályi templomromnál végzett régészeti kutatás és helyreállítás.

Nyakas Miklós: A bihari részek református egyházi javainak összeírása.

Dankó Imre: Életmódbeli változások a dél-bihari síkság parasztságának felszabadulás utáni életében.

Molnár Gyula: Egy észak-bihari falu hagyományos juhtartása.

Varga Gyula: A legeltető állattartás kutatásának néhány kérdése (Uradalmi vándorpásztorkodás).

Sándor Mihályné: Egy régi berettyóújfalusi ház történetéről.

Korompainé Szalacsi Rácz Mária: A bihari házikenyér.

Máté László: Berekböszörményi népi konyha a XIX. század második felében.

Jakab László: Berekböszörmény földrajzi nevei.

Sz. Kürti Katalin: Bényi Árpád művészete.

Bakó Endre: Nadányi Zoltán levelesládájából.

Dankó Imre: A Bihari Múzeum története.

Bellon Tibor: Beszélgetés a „templomnyi időt megért ház” lakójával.

Héthy Zoltán: Jelentés a Bihari Múzeum 1974–1975. évi működéséről.